Oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskunnan toiminnan päämääränä on tehdä Kastellin koulusta meidän koulu. Toiminta antaa mahdollisuuden oppilaille osallistua koulun yhteisten asioiden hoitamiseen ja myönteisen kouluhengen luomiseen. Oppilaiden yhteisvastuun ja omaehtoisen toiminnan kannustaminen voi tukea parhaimmillaan koulun kasvatustavoitteita.

Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria. Toimiminen oppilaskunnassa kehittää oppilaiden valmiuksia toimia oman ryhmänsä edustajana ja harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Osallisuus ei ole synnynnäistä vaan osallistumisessa tarvittavia taitoja on opeteltava ja kehitettävä. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan. Oppilaskunnan hallitus, luokat, opettajat ja muu henkilökunta yhdessä voivat rakentaa yhteisöllisesti toimivan Kastellin koulun.

Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskuntaa johtaa oppilaskunnan yhteisesti valitsema hallitus ja toimintaa tukevat ohjaavat opettajat. Oppilaskunnan hallitus toimii yhteistyössä rehtorin ja opettajakunnan kanssa. Pääsääntöisesti toiminta perustuu oppilaiden omaan aktiivisuuteen ja ideointiin erilaisten toimintamuotojen toteuttamisessa.

Kastellin koulun oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä tukioppilaiden ja monitoimitalon osallisuusryhmän kanssa. Joskus kokoukset voivat olla koulutuntien ulkopuolella, joten aktiivisuutta ja intoa pitää hallituksen jäseniltä löytyä. Ja koulutyö tulee hoitaa, vaikka oppituntien aikana olisi kokouksia tai hallituksen asioiden hoitamista.

Oppilaskunnan hallituksella on ollut esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

- erilaisten teema- ja tapahtumapäivien järjestäminen

- aamunavauksien pitäminen

- erilaisten keräysten toteuttaminen

- kioskin pitäminen erilaisissa tilaisuuksissa

- taksvärkin toteuttaminen

- nuorten vaikuttajapäiville osallistuminen

Otamme mielellämme vastaan ideoita toiminnan kehittämiseksi. Voit ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin tai ohjaaviin opettajiin. Oppilaskunnan hallituksella on koulullamme oma ilmoitustaulu, josta löydät mm. jäsenten yhteystiedot ja ajankohtaiset asiat. Aloitelaatikkoon voit jättää omia ideoitasi toiminnan kehittämiseksi.

Lukuvuonna 2019-2020 ohjaavina opettajina toimivat Päivi Pohjola ja Jaana Chan (etunimi.sukunimi@eduouka.fi).