Oppimisen tuki

ERITYISOPETUS

Erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on oppimiseen ja/tai keskittymiseen liittyviä vaikeuksia. Opetus tapahtuu yksilöllisesti tai pienryhmässä. Eritysopettaja voi olla myös luokassa samanaikaisopettajana.

Säännöllisesti tukea saavalle oppilaalle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan oppimisen tavoitteet ja tuen tarve.

Erityisopettajina ovat luokilla 1-3 ja esiopetus Taina Loukasvuori-Röntynen, 4-6- luokilla Kati Broström sekä luokilla 7-9 Reetta Vahteri ja Pirkko Virkkula.

Alueellisten erityisryhmien opettajina toimivat Briitta Jurmu (sijaisena Nina Aarnivala) (1.-3. lk) ja Sirpa Lesonen (4.-6. lk) sekä Teija Ojala (7.-9. lk)

Koulussamme toimii lisäksi yläkoulun valmistavan opetuksen luokka (opettaja Suvi Huusko) sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka (opettaja Mika Murto).