Oppimisen tuki

ERITYISOPETUS

Erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on oppimiseen ja/tai keskittymiseen liittyviä vaikeuksia. Opetus tapahtuu yksilöllisesti tai pienryhmässä. Eritysopettaja voi olla myös luokassa samanaikaisopettajana.

Säännöllisesti tukea saavalle oppilaalle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan oppimisen tavoitteet ja tuen tarve.

Erityisopettajina ovat luokilla 1-3 ja esiopetus Taina Loukasvuori-Röntynen, 4-6- luokilla Kati Broström sekä luokilla 7-9 Sari Seppä ja Reetta Vahteri.

Pienryhmien opettajina toimivat Briitta Jurmu (1.-3. lk) ja Sirpa Lesonen (4.-6. lk)

Koulussamme toimii lisäksi yläkoulun valmistavan opetuksen luokka (opettaja Suvi Huusko) sekä joustavan perusopetuksen JOPO-luokka (opettaja Upa Karjalainen).