Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

Uuden lukuvuoden alkaessa

 

Tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi 2017 - 2018 Kastellin koulussa, jonka neljäs toimintavuosi Kastellin monitoimitalossa on juuri käynnistynyt. Toivon, että kesänne on ollut rentouttava ja olette valmiit alkaneen lukuvuoden haasteisiin. Toivon, että henkilökunta ja oppilaat ovat energisiä ja motivoituneita uuteen kouluvuoteen kuten aiemminkin.

 

Kastellin on päivittäin yli 2000 lapsen, koululaisen, opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen yhteisö. Kastellissa on modernit ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset puitteet työllemme. Haluamme kehittää toimintakulttuurimme palvelemaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä mahdollisimman hyvin. Perusajatuksenamme on edelleenkin yhdessä toimiminen. Siirtyminen yksintoimimisen kulttuurista yhdessä toimimisen kulttuuriin, ohjaa koko talomme ja koulumme toimintaa.

 

Kastellin yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä oli koulun alkaessa 802 oppilasta, joista alaluokkalaisia (1-6) 359 ja yläluokkalaisia (7-9) 443 oppilasta. Oppilasmäärämme on vakiintunut reiluun kahdeksaan sataan oppilaaseen ja se on koulumme kapasiteetin ylärajoilla. Henkilökuntaa Kastellin koulussa on yhteensä 68. Heistä opettajia on 57, kaksi rehtoria, kaksi koulusihteeriä ja seitsemän koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi meillä on muutamia yhteisiä opettajia Kastellin lukion kanssa ja vuoden aikana taloon otetaan työkokeilijoita työmarkkinatuella.

 

Viimeisen kolmen vuoden aikana koulutyöstä Kastellissa on tullut hyvää arkipäivää. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä koulumme toimintaan. Henkilökunta panostaa perustyönsä lisäksi erilaisiin projekteihin, esimerkiksi kansainvälisyyteen, mutta erityisen paljon aikaa käytämme uuden opetussuunnitelman haasteisiin niin alakoulussa kuin nyt myös 7.-luokilla. Vaikka olemme rakentaneet ensimmäisten vuosien aikana innovatiivisen ja turvallisen oppimisympäristön, haluamme edelleen kehittää sitä. Suurin muutos aikaisempaan on alakoulun uudistunut päivärytmi.  Pyrimme kaikin tavoin palvelemaan perusopetuksen oppilaiden tarpeita uuden opetussuunnitelman hengessä. Alkaneena lukuvuonna kiinnitämme myös erityistä huomiota oppilaidemme hyvään käytökseen esim. uudistuneella kännykkäohjeistuksella.

 

Kastellin koulussa oppilailla, jotka hyötyvät pienemmistä opetusryhmistä, on mahdollisuus opiskella taloomme sijoitetuissa kolmessa alueellisessa pienryhmässä. Lisäksi meillä toimivat sekä JOPO-luokka että maahanmuuttajien valmistava opetus luokille 7-9. Liikunnan erikoisluokat ovat 3-6 luokille ja tämän lukuvuoden alusta Olympiakomitean kokeilun mukaiset urheiluluokat 7-luokalta alkaen. Oppilasvalinta pienryhmiin ja erikoisluokille tehdään keväisin erillisellä hakumenettelyllä. Kastellissa nuorisopalvelut järjestävät koululaisten iltapäivätoimintaa, johon myös keväällä on ollut erillinen haku.  

 

Koulussamme on 60-minuutin mittainen oppitunti. Koulupäivä on rytmitetty aamu- ja iltapäivän opiskelujaksoihin. Keskellä päivää ovat ruokailut ja vapaan toiminnan jakso, johon aktiviteetteja tarjoavat useat Kastellin monitoimitalon toimijat. Hyvät kokemukset toimintamallista kannustavat meitä edelleen kehittämään välituntitoimintaamme.  Lapsen ja nuoren koulupäivä on eheytynyt ja viihtyvyys koulussamme on parantunut. Tulemme edelleen panostamaan uusiin pedagogisiin ratkaisuihin ja tietotekniikan käyttöön opetuksessa. Kastellin peruskoulu on kengätön koulu. Ulkokengillä emme liiku peruskoulun tiloissa. Toivomme, että lapsillanne on sisäkengät tai -tossut koulupäivää varten. Tuulikaapeissa ovat kenkäeteiset, johon ulkokengät jätetään. Omien vaatteiden ja kenkien selkeä nimikointi on erittäin tärkeää.

 

Turvalliseen koulupäivään liittyy turvallinen koulumatka. Pyydän teitä vanhempia opastamaan lapsianne turvallisen koulutien valinnassa ja liikennesääntöjen noudattamisessa. Sairaala-alueen läpi tapahtuva koulumatkaliikenne on ehdottoman kiellettyä. Lisäksi pyöräily koulun välituntipihalla on kiellettyä.

 

Meille on erittäin tärkeää hyvin toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä. Käytämme pääsääntöisenä yhteydenpitovälineenä Wilma -ohjelmaa. Nyt myös poissaolohakemukset tehdään suoraan Wilman etusivulla olevassa valikossa. Wilmaan liittyvissä kysymyksissä pyydän ottamaan yhteyttä koulusihteereihimme. Kastellin vanhempaintoimikunta aloittaa kokoontumiset syyskuussa. Toimikunnassa on kaikilta luokilta varsinainen- ja varajäsen. Toimikunta käsittelee ajankohtaisia koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Ensimmäinen vanhempainilta luokille 1-7 on tiistaina 29. elokuuta.

 

Erillistä syystiedotetta emme enää julkaise, vaan kaikki tiedotteessa ollut tieto löytyy koulumme kotisivuilta.

 

Hyvää alkusyksyä ja menestyksellistä lukuvuotta kaikille oppilaille ja henkilökunnan jäsenille!

 

Timo Salmi

rehtori