Rehtorin terveiset

Tervetuloa Kastellin kouluun

 

Kastellin monitoimitalon kuudes toimintavuosi on käynnistynyt. Toivotan kaikki oppilaat ja henkilökunnan jäsenet tervetulleeksi aloittamaan uutta lukuvuotta 2019-2020. 

 

Kastellin yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä oli koulun alkaessa 800 oppilasta, joista alaluokkalaisia (1-6) 360 ja yläluokkalaisia (7-9) 440 oppilasta. Oppilasmäärämme on vakiintunut noin kahdeksaan sataan oppilaaseen. Henkilökuntaa Kastellin koulussa on yhteensä 70. Heistä opettajia on 58, kaksi rehtoria, kaksi koulusihteeriä ja kahdeksan koulunkäynninohjaajaa. Meillä on myös muutamia yhteisiä opettajia Kastellin lukion kanssa ja vuoden aikana otamme taloon työkokeilijoita työmarkkinatuella.

 

Kastellin monitoimitalossa on modernit ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset puitteet koulumme toiminnalle. Edessämme on jälleen työtäyteinen lukuvuosi. Pyrimme yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa luomaan viihtyisän, turvallisen ja innostavan oppimisympäristön kaiken ikäisille toimijoille. Tavoite yhdessä toimimisen kulttuurin luomisesta Kastelliin ohjaa edelleenkin koko talomme ja koulumme toimintaa. Peruskoulussa kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käytökseen. Alkanut lukuvuosi onkin Hyvän käytöksen-teemavuosi.

 

Kuluneiden viiden vuoden aikana koulunkäynnistä Kastellin monitoimitalossa on tullut hyvää arkipäivää.  Uusi opetussuunnitelma haastaa meitä edelleen kehittämään toimintatapojamme. Henkilökuntamme panostaa perustyönsä lisäksi moniin erilaisiin projekteihin esim. kansainvälisyyteen ja kestävään kehitykseen. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö, koko talon matematiikkapolku ja urheiluluokkien toiminnan jatkuva kehittäminen ovat alkaneena lukuvuotena painopisteitämme. Lisäksi haluamme panostaa oppilaiden osallisuuteen ja heidän kohtaamiseen.

 

Koulussamme on 60-minuutin mittainen oppitunti. Koulupäivä on rytmitetty aamu- ja iltapäivän opiskelujaksoihin. Keskellä päivää ovat ruokailut ja vapaan toiminnan jakso, johon aktiviteetteja tarjoavat useat Kastellin monitoimitalon toimijat. Hyvät kokemukset toimintamallista kannustavat meitä edelleen kehittämään välituntitoimintaamme.

 

Kastellin koulussa oppilailla, jotka hyötyvät pienemmistä opetusryhmistä, on mahdollisuus opiskella taloomme sijoitetuissa kahdessa alueellisessa pienryhmässä. Lisäksi meillä toimivat sekä joustavan perusopetuksen ryhmä ja maahanmuuttajien valmistava opetus. Liikunnan erikoisluokat ovat 3-6 luokille ja urheiluluokat 7-9 luokille. Oppilasvalinta pienryhmiin ja erikoisluokille tehdään keväisin erillisellä hakumenettelyllä. Kastellissa nuorisopalvelut järjestävät koululaisten iltapäivätoimintaa, johon haku on myös keväällä.   

 

Kastellin peruskoulu on kengätön koulu. Ulkokengillä emme liiku peruskoulun tiloissa. Toivomme, että lapsillanne on sisäkengät tai -tossut koulupäivää varten. Tuulikaapeissa ovat kenkäeteiset, johon ulkokengät jätetään. Omien vaatteiden ja kenkien selkeä nimikointi on erittäin tärkeää.

 

Turvalliseen koulupäivään liittyy turvallinen koulumatka. Pyydän teitä vanhempia opastamaan lapsianne turvallisen koulutien valinnassa ja liikennesääntöjen noudattamisessa. Sairaala-alueen läpi tapahtuva koulumatkaliikenne on suuri turvallisuusriski.

 

Meille on erittäin tärkeää hyvin toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä. Käytämme pääsääntöisenä yhteydenpitovälineenä Wilma -ohjelmaa. Myös poissaolohakemukset tehdään suoraan Wilmaan. Wilmaan liittyvissä kysymyksissä pyydän ottamaan yhteyttä koulusihteereihimme. Kastellin vanhempaintoimikunta aloittaa kokoontumiset syyskuussa. Toimikunnassa on kaikilta luokilta varsinainen- ja varajäsen. Toimikunta käsittelee ajankohtaisia koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Ensimmäinen koulun vanhempainilta on tiistaina 27. elokuuta.

 

Emme julkaise erillistä syystiedotetta. Kaikki koulunkäyntiin liittyvä tieto löytyy kotisivuiltamme.

 

Hyvää alkusyksyä ja menestyksellistä lukuvuotta kaikille!

 

Timo Salmi

rehtori