Rehtorin terveiset

Tervetuloa Kastellin kouluun

Kastellin monitoimitalon seitsemäs toimintavuosi on käynnistynyt. Toivotan kaikki oppilaat ja henkilökunnan jäsenet tervetulleeksi aloittamaan uutta lukuvuotta 2020-2021.

Kastellin yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä oli koulun alkaessa 804 oppilasta, joista alaluokkalaisia (1-6) 349 ja yläluokkalaisia (7-9) 455 oppilasta. Oppilasmäärämme on vakiintunut noin kahdeksaan sataan oppilaaseen. Henkilökuntaa Kastellin koulussa on yhteensä 70. Heistä opettajia on 57, kaksi rehtoria, kaksi koulusihteeriä ja yhdeksän koulunkäynninohjaajaa. Meillä on myös muutamia yhteisiä opettajia Kastellin lukion kanssa ja vuoden aikana otamme taloon työkokeilijoita työmarkkinatuella.

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt viime kevään poikkeuksellisen jakson jälkeen suhteellisen normaaleissa merkeissä. Olemme kuitenkin huomioineet nykyisen tilanteen tuomat vaatimukset huolellisesta käsihygieniasta ja aivastus- tai yskimistekniikasta. Noudatamme terveys- ja opetusviranomaisten meille antamia määräyksiä ja huomioimme mahdollisuuksien mukaan kaikki koulunkäynnin järjestämiseen liittyvät suositukset. Tilanne on nyt kuitenkin erilainen kuin viime keväänä, sillä lukiolaiset ovat lähiopetuksessa emmekä voi käyttää lukion tiloja peruskoulun opetuksessa. Päivitämme koulumme koronaohjeistuksia aina, kun saamme viranomaisilta uusia määräyksiä tai suosituksia.

Viime maaliskuun puolivälissä alkoi historiallisen poikkeuksellinen aika koulussamme, yhteiskunnassamme ja koko maailmassa. Koulujen kahdeksan viikon etäopetusjakso ja sen jälkeen paluu reiluksi kahdeksi viikoksi lähiopetukseen olivat uusi ja hämmentävä kokemus ja ennen kaikkea iso ponnistus perheille ja koko kouluväelle. Aikaa kuitenkin leimasi yksi koululaitoksemme suurimmista vahvuuksista eli luottamus. Luottamus oppilaisiin, henkilökuntaan ja perheisiimme oli vahva pohja opetuksen onnistuneeseen järjestämiseen viime kevään poikkeusaikana. Haluan kiittää teitä vielä viime kevään onnistuneesta yhteistyöstä. Toivottavasti emme joudu uudestaan vastaavaan tilanteeseen syksyn aikana. Voimme kaikki itse vaikuttaa pienillä teoilla siihen, että uusi normaali arki sujuu mahdollisimman jouhevasti ja turvallisesti ja voimme keskittyä olennaiseen eli opinpolun etenemiseen.

Viime kevään poikkeusaika haastoi meitä kaikkia mutta varmasti siitä ajasta jäi opettelun jälkeen myös jotain hyvääkin siirrettäväksi tuleviin käytänteisiin. Otimme melkoisen digiloikan, jota varmasti hyödynnämme myös tulevaisuudessa. Nämä taidot yhdessä Kastellin monitoimitalon modernien ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisten olosuhteiden kanssa takaavat viihtyisän, turvallisen ja innostavan oppimisympäristön kaiken ikäisille toimijoille.

Kuluneiden vuosien aikana koulunkäynnistä Kastellin monitoimitalossa on tullut hyvää arkipäivää.  Uusi opetussuunnitelma haastaa meitä edelleen kehittämään toimintatapojamme. Henkilökuntamme panostaa perustyönsä lisäksi moniin erilaisiin projekteihin esim. kestävään kehitykseen. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja urheiluluokkien toiminnan jatkuva kehittäminen ovat muun muassa alkaneena lukuvuotena painopisteitämme. Lisäksi haluamme panostaa oppilaiden osallisuuteen.

Koulussamme on pääsääntöisesti 60-minuutin mittainen oppitunti. Koulupäivä on rytmitetty aamu- ja iltapäivän opiskelujaksoihin. Keskellä päivää ovat ruokailut ja vapaan toiminnan jakso, johon aktiviteetteja tarjoavat useat Kastellin monitoimitalon toimijat. Hyvät kokemukset toimintamallista kannustavat meitä edelleen kehittämään välituntitoimintaamme.

Kastellin koulussa oppilailla, jotka hyötyvät pienemmistä opetusryhmistä, on mahdollisuus opiskella taloomme sijoitetuissa kahdessa alueellisessa pienryhmässä. Lisäksi meillä toimivat sekä joustavan perusopetuksen ryhmä että maahanmuuttajien valmistava opetus. Liikunnan erikoisluokat ovat 3-6 luokille ja urheiluluokat 7-9 luokille. Oppilasvalinta pienryhmiin ja erikoisluokille tehdään keväisin erillisellä hakumenettelyllä. Kastellissa nuorisopalvelut järjestävät koululaisten iltapäivätoimintaa, johon haku on myös keväällä.   

Turvalliseen koulupäivään liittyy turvallinen koulumatka. Pyydän teitä vanhempia opastamaan lapsianne turvallisen koulutien valinnassa ja liikennesääntöjen noudattamisessa. Alueellamme on useita suuria rakennusprojekteja. Sairaala-alueen läpi tapahtuva koulumatkaliikenne on erityisen suuri turvallisuusriski.

Meille on erittäin tärkeää hyvin toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä. Käytämme pääsääntöisenä yhteydenpitovälineenä Wilma -ohjelmaa. Myös poissaolohakemukset tehdään suoraan Wilmaan. Wilmaan liittyvissä kysymyksissä pyydän ottamaan yhteyttä koulusihteereihimme. Kastellin vanhempaintoimikunta aloittaa kokoontumiset syyskuussa. Toimikunnassa on kaikilta luokilta varsinainen- ja varajäsen. Toimikunta käsittelee ajankohtaisia koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Koulun vanhempainillat olemme porrastaneet siten, että 7.-luokille vanhempainilta on tiistaina 1.9., 1.-3.-luokille tiistaina 8.9. ja 4.-6.-luokille tiistaina 15.9.

Emme julkaise erillistä syystiedotetta. Kaikki koulunkäyntiin liittyvä tieto löytyy kotisivuiltamme.

 

Hyvää alkusyksyä ja menestyksellistä lukuvuotta kaikille!

Timo Salmi
rehtori