Rehtorin terveiset

Tervetuloa Kastellin kouluun

 

Käynnistämme viidennen toimintavuoden Kastellin monitoimitalon tiloissa. Toivon, että lämmin kesä on ollut rentouttava ja olette valmiita alkaneen lukuvuoden haasteisiin.  Toivotan teidät kaikki oppilaat ja henkilökunnan jäsenet tervetulleeksi aloittamaan uutta lukuvuotta 2018-2019. 

 

Kastellin yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä oli koulun alkaessa 786 oppilasta, joista alaluokkalaisia (1-6) 358 ja yläluokkalaisia (7-9) 428 oppilasta. Oppilasmäärämme on vakiintunut noin kahdeksaan sataan oppilaaseen. Henkilökuntaa Kastellin koulussa on yhteensä 68. Heistä opettajia on 57, kaksi rehtoria, kaksi koulusihteeriä ja seitsemän koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi meillä on muutamia yhteisiä opettajia Kastellin lukion kanssa ja vuoden aikana taloon otetaan työkokeilijoita työmarkkinatuella.

 

Kastellin monitoimitalossa on modernit ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset puitteet koulumme toiminnalle. Edessämme on jälleen työtäyteinen lukuvuosi. Pyrimme yhdessä lasten, nuorten ja henkilökunnan kanssa luomaan viihtyisän, turvallisen ja innostavan oppimisympäristön kaiken ikäisille toimijoille. Perusajatuksena talossamme on yhdessä toimiminen. Visiomme, Kaikkien Kastelli – yhdessä enemmän ja yksintoimimisen kulttuurista siirtyminen yhdessä toimimisen kulttuuriin, ohjaa edelleenkin koko talomme ja koulumme toimintaa. Monitoimitalon arvot; kestävä kehitys, yhteisöllisyys, turvallisuus ja rohkeus antavat pohjan toiminallemme perusopetuksen kouluna.

 

Viimeisen neljän vuoden aikana koulunkäynnistä Kastellin monitoimitalossa on tullut hyvää arkipäivää. Olemme tyytyväisiä koulumme ja monitoimitalon toimintaan. Henkilökuntamme panostaa perustyönsä lisäksi erilaisiin moniin erilaisiin projekteihin kuten esimerkiksi kansainvälisyyteen. Uusi opetussuunnitelma, joka on käytössä koko perusopetuksessa, haastaa meitä edelleen kehittämään toimintatapojamme.  Olemme rakentaneet kouluumme ensimmäisten vuosien aikana innovatiivisen ja turvallisen oppimisympäristön mutta haluamme edelleen kehittää toimintaamme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Alkaneena lukuvuonna kiinnitämme erityistä huomiota oppilaidemme hyvään käytökseen esim. roskaamisen ja ilkivallan osalta.

 

Koulussamme on 60-minuutin mittainen oppitunti. Koulupäivä on rytmitetty aamu- ja iltapäivän opiskelujaksoihin. Keskellä päivää ovat ruokailut ja vapaan toiminnan jakso, johon aktiviteetteja tarjoavat useat Kastellin monitoimitalon toimijat. Hyvät kokemukset toimintamallista kannustavat meitä edelleen kehittämään välituntitoimintaamme. Tulemme edelleen panostamaan uusiin pedagogisiin ratkaisuihin ja tietotekniikan käyttöön opetuksessa.

 

Kastellin koulussa oppilailla, jotka hyötyvät pienemmistä opetusryhmistä, on mahdollisuus opiskella taloomme sijoitetuissa alueellisissa pienryhmissä. Lisäksi meillä toimivat sekä joustavan perusopetuksen ryhmä ja maahanmuuttajien valmistava opetus. Liikunnan erikoisluokat ovat 3-6 luokille ja urheiluluokat 7-9 luokille. Oppilasvalinta pienryhmiin ja erikoisluokille tehdään keväisin erillisellä hakumenettelyllä. Kastellissa nuorisopalvelut järjestävät koululaisten iltapäivätoimintaa, johon haku on myös keväällä.   

 

Kastellin peruskoulu on kengätön koulu. Ulkokengillä emme liiku peruskoulun tiloissa. Toivomme, että lapsillanne on sisäkengät tai -tossut koulupäivää varten. Tuulikaapeissa ovat kenkäeteiset, johon ulkokengät jätetään. Omien vaatteiden ja kenkien selkeä nimikointi on erittäin tärkeää.

 

Turvalliseen koulupäivään liittyy turvallinen koulumatka. Pyydän teitä vanhempia opastamaan lapsianne turvallisen koulutien valinnassa ja liikennesääntöjen noudattamisessa. Sairaala-alueen läpi tapahtuva koulumatkaliikenne on ehdottoman kiellettyä. Lisäksi pyöräily koulun välituntipihalla on kiellettyä.

 

Meille on erittäin tärkeää hyvin toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä. Käytämme pääsääntöisenä yhteydenpitovälineenä Wilma -ohjelmaa. Myös poissaolohakemukset tehdään suoraan Wilmaan. Wilmaan liittyvissä kysymyksissä pyydän ottamaan yhteyttä koulusihteereihimme. Kastellin vanhempaintoimikunta aloittaa kokoontumiset syyskuussa. Toimikunnassa on kaikilta luokilta varsinainen- ja varajäsen. Toimikunta käsittelee ajankohtaisia koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Ensimmäinen vanhempainilta on tiistaina 28. elokuuta.

 

Erillistä syystiedotetta emme julkaise, vaan kaikki koulunkäyntiin liittyvä tieto on kotisivuillamme.

 

Hyvää alkusyksyä ja menestyksellistä lukuvuotta kaikille!

 

Timo Salmi

rehtori