Kaukovainion historia

Kaukovainiolla on pitkä historia. Vuosien saatossa aluetta on kehitetty ja siitä on kehittynyt yksi suosituimmista kaupunginosista Oulussa. Tältä sivulta voit tutustua alueen aiempiin kehityshankkeisiin.

Kaukovainion vireillä olevia tai päättyneitä suunnitteluhankkeita

Katso myös www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet

Kaukovainion alueen kehittäminen

Kaukovainion aluetta on kehitetty yhdessä aikaisemminkin niin eri tilaisuuksissa, oppilaitosyhteistyönä kuin hankkeissa.

Vuonna 2015 Oulun ammattikorkeakoulussa järjestettiin Lähiön imagoa ja vetovoimaa kehittämässä -seminaari. Seminaarin ohjelmaan ja esityksiin voit tutustua tästä.

Vuonna 2012 Oulun ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelijat ideoivat puistojen ja julkisten alueiden käyttöä. Aluetta on kehitetty myös Kaketsu-hankkeessa. Materiaaleihin voit tutustua alla.

Oulun kaupungin vuonna 2013 hyväksyttyä Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmaa (YS2087) varten järjestettiin yhteistyössä avoimien ovien tapahtumia, jotka keräsivät yhteensä yli 200 osallistujaa. Tapahtumien materiaaleihin voit tutustua alla.

1. suunnittelutapahtuma 17.4.2010

2. suunnittelutapahtuma 13.10.2010

3. suunnittelutapahtuma 2.3.2011

4. suunnittelutapahtuma 25.1.2012

Katso myös  Oamkin Kaketsu-hanke.