Digitaalinen agenda -salkku

Strateginen linjaus:
- Digitalisointiaste: vähintään 30 % kuntalaisille tarjottavista palveluista on saavutettavissa sähköisenä palveluna vuoteen 2018 mennessä
- Käyttöaste: Palveluissa, joissa sähköinen asiointimahdollisuus tarjotaan, 80% asioinnista tapahtuu sähköisten asiointikanavien kautta

Strateginen toteuttamisohjelma:
Palvelujen järjestämisohjelma
- Palvelumalli 2020 ja Palveluverkko
- Monikanavaisuus, monialaisuus, asiakaslähtöisyys, osallistaminen, valinnanvapaus, itsepalvelut

Päämäärä:
Oulu on vuonna 2020 Euroopan älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaationmahdollisuuksia toiminnassaan hyödyntävä elinvoimainen kaupunkiyhteisö

Painopisteet:

Painopiste 1. Asiakaslähtöisesti uudistettavat toimintamallit ja digitaalisten valmiuksien johtaminen
Painopiste 2. Älykkäät palvelut ja digitaaliset sisällöt
Painopiste 3. Avoin, vuorovaikutteinen kaupunkiyhteisö
Painopiste 4. Tulevaisuuden osaajat

Hankkeet tietokannassa (valitse kehittämissalkku)