Digitaalinen Oulu -salkku

Oulun kaupunkistrategia 2026 nostaa keskeiseksi tavoitteeksi digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen. Digitaalinen Oulu -ohjelma kokoaa kaupunkitasoiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kahden painopisteen alle. Oulun Digi -liikelaitos vastaa Digitaalinen Oulu -ohjelman toteuttamisen ja kehittämissalkun koordinoinnista. Ohjelman toteuttamiseen osallistuvat kaikki hallintokunnat Oulun Digin asiantuntijoiden tukemina. Ohjelman eteneminen raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.
 

Painopisteet: 

Painopiste 1: Elinvoimaa digitalisaation ja kehittäjäkumppanuuden avulla
Painopiste 2: Vaikuttavuutta digitalisaatiota ja dataa hyödyntämällä
 

Lue koko ohjelma (pdf).

Digitaalinen Oulu -ohjelman keskeiset tulokset ja digitaaliset ratkaisut kootaan Smart City Oulu www-sivustolle.
 

Tälle Kehittämishankkeet-sivustolle kootaan hankkeet, joita rahoitetaan kh:n hankemäärärahoista.

Hankkeet tietokannassa (valitse kehittämissalkku)