Koulun esittely

Kellon koulu

 

Kellon koulu – tuntien mukana!

Kellon koulu on 1.-9.-luokkalaisten yhtenäisperuskoulu, jossa lukuvuonna 2020-2021 opiskelee noin 600 oppilasta. Kellon koulukiinteistössä toimii myös Kellon päiväkoti.

Koulumme toimii koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, ja oppilaskunta toimii koulussamme aktiivisesti.

Kellon koulu tarjoaa oppilaille luonnonläheisen oppimisympäristön.

Olemme aktiivinen ja aikaansa seuraava koulu, joka kannustaa oppilaita osallisuuteen ja toimii läheisessä yhteistyössä huoltajien ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa.

Koulu toimii yhtenäisen peruskoulun periaatteiden mukaisesti ja tarjoaa turvallisen koulupolun pikkuoppilaasta jatko-opintoihin saakka.

Opetuksen järjestämisessä, oppimisympäristöissä sekä kasvatus- ja opetustyössä otamme huomioon eri-ikäiset lapset ja nuoret ja heidän yksilölliset kehitystarpeensa.

Kello käy ja kannustaa monenlaista kulkijaa!