Erityinen tuki lukiossa

Erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa opiskelijaa niin, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea annetaan niille opiskelijoille, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan. Opiskelijalla voi olla lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä ongelmia. Erityisen tuen piiriin kuuluvat myös oppilaat, jotka tarvitsevat tukea mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Oppimistilanteet ja kokeet pyritään järjestämään siten, että erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Erityisopettaja huolehtii lukion erityisopetuksesta. Erityisopettaja kartoittaa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lukemisen- ja kirjoittamisen taitoja ja toteuttaa yksilölliset testit niitä tarvitseville. Erityisopettaja kirjoittaa tarvittaessa lukilausunnon ylioppilastutkintoa varten.

Opiskelijalle, joka tarvitsee opiskeluunsa erityistä tukea, voidaan laatia erityisen tuen suunnitelma. Suunnitelmassa mainitaan tarvittavat erityisjärjestelyt, joiden avulla opiskelijan tuen tarve otetaan huomioon opiskeluaikana oppitunneilla, koetilanteissa ja arvioinnissa.

Erityisopettaja
Jouko Lindberg
p. 050 382 7350