Kiimingin lukion kansainvälisiä projekteja:

ERASMUS+ KA1 projekti 2018-2020  "Proficiency through dialogue"

Kaksivuotisen Proficiency Through Dialogue-projektin tavoitteena on monipuolistaa ja syventää koulumme opettajien osaamista vastaamaan yhä paremmin jatkuvasti uudistuvan lukion vaatimuksiin. Kiimingin lukion opettajia osallistuu projektin aikana lyhytkestoisiin kouluttautumisiin ulkomailla.  Kansainvälisistä koulutuksista haetaan esimerkiksi lukiossamme toteutettavaan tiimioppimisjaksoon uusia näkökulmia ja mahdollisesti myös yhteistyökouluja. Tavoitteena on saada henkilökunnalle entistä vahvempaa kansainvälistä osaamista ja kulttuurintuntemusta ja tuoda hankittua osaamista myös muille alueen kouluille.  Projektin tavoitteena on, että lukiomme pystyy ohjaamaan opiskelijoita yhä paremmin kansainvälistyvän ja globalisoituvan maailman haasteisiin.

 

ERASMUS+KA2 projekti 2016-2019 "EMBRACE"

EMBRACE on kolmivuotinen Erasmus+projekti, jossa kehitettiin Kiimingin lukion toimintaa tutustumalla muiden Euroopan maiden koulutusjärjestelmiin vertailemalla ja vaihtamalla hyviä käytänteitä ja työskentelemällä yhteisten aiheiden kanssa. Projektissa oli mukana lukiomme opetushenkilöstö ja opiskelijat. Embrace-projektin kumppanuusmaat olivat Englanti, Puola, Espanja, Italia, Kroatia ja Portugali. Teemat projektissa liittyivät aktiiviseen ja hyvään kansalaisuuteen, maailmankansalaisuuteen ja kansainvälisyyskasvatukseen.

 

EMBRACE-projektille myönnettiin 2020 Kansallinen eTwinning-laatumerkki.