Opinto-ohjaus

Oppilaanohjausta on yksi kurssi, joka jakaantuu koko lukioajalle. Oppilaanohjauksen päämääränä on auttaa opiskelijaa selviytymään lukio-opinnoissaan mahdollisimman hyvin sekä opastaa häntä tekemään järkeviä ratkaisuja elämänuraa varten. Opinto-ohjaajat antavat henkilökohtaista ohjausta mm. kurssi- ja ainevalinnoissa sekä ammatinvalinnassa. Ammatinvalinta-asioissa saadaan tarvittaessa asiantuntija-apua ammatinvalintapsykologilta. 

Jatko-opiskelu

Kun valmistut keväällä koulusta, sinun ei ole pakko hakea sen kevään yhteishaussa työmarkkinatuen saamiseksi, mutta se ehdottomasti kannattaa, koska syksyllä sinun on haettava vähintään kolmeen paikkaan. Syksyllä on kovin vähän vaihtoehtoja tarjolla. Jos ilmoittaudut työnhakijaksi, sinulla on viiden kuukauden odotusaika joka tapauksessa. Kestää siis kauan ennen kuin saat tukea. Kysy työvoimatoimistosta harjoittelupaikoista. Siispä kannattaa hankkia opiskelupaikka heti lukion jälkeen seuraavaksi syksyksi tai kevääksi!

Yhden korkeakoulupaikan periaate

Opiskelija voi hakea vaikka kuinka moneen korkeakoulupaikkaan, mutta voi vastaanottaa vain yhden paikan lukuvuoden 1.8. - 31.7. välisenä aikana.

Kolmen paikan periaate

Joulukuussa valmistuvien on haettava seuraavan kevään yhteishaussa työmarkkinaehdon täyttymiseksi. Ne kolme paikkaa voi koostua seuraavasti:

A: yksi yliopiston linja ja kaksi amk-paikkaa tai ammatillisen koulutuksen lukiolinjaa

B: kolme amk-linjaa tai kolme ammatillisen koulutuksen lukiolinjaa

C: kolme valinnaista linjaa amk- ja ammatillisen koulutuksen lukiolinjoista

Opinto-ohjaaja
Jorma Päätalo
p. 040 083 9459