Opiskelijahuolto

Miten koulu voi auttaa?

Jos sinua kiusataan koulussa, tule kertomaan rehtorille tai opinto-ohjaajalle tai ryhmänohjaajalle.

Jos huomaat, että toista kiusataan, tule kertomaan rehtorille, opinto-ohjaajalle tai ryhmänohjaajalle.

Meidän koulussa puututaan kiusaamiseen heti, kun asia tulee tietoon.

Jos on vaikeuksia opiskelussa, ota yhteyttä erityisopettajaan. Aineenopettaja voi antaa tukiopetusta, kun pyydät. Opinto-ohjaaja auttaa opintosuunnitelman tekemisessä.

Jos on vaikeuksia yksityiselämässä, tule käymään terveydenhoitajan, lukiopsykologin  tai koulukuraattorin luona. Ongelmista voi puhua myös opinto-ohjaajalle ja rehtorille.

Opiskelijahuoltoryhmässä ovat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja lukiopsykologi. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Myös huoltajat ja muut läheiset voivat ottaa yhteyttä opiskelijahuoltoryhmän jäseniin.

Rehtori
Pia Räsänen
p. 044 499 3384

Opinto-ohjaus
Jorma Päätalo
p. 040 083 945

Erityisopettaja
Jouko Lindberg
p. 050 382 7350

Terveydenhoitaja
Jenni Uusitalo
p. 050 3167651

Lukiokuraattori
Hanna Laurila
p. 040 632 6939

Lukiopsykologi
Heidi Virén
p. 040 632 6096