Opiskeluterveydenhuolto

Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluyhteisön - ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
  • seksuaaliterveyttä edistävä palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut.

Terveydenhoitaja paikalla lukiolla perjantaisin klo 8 - 14.
Perjantaisin päivystystunti, jonne voi tulla ilman ajanvarausta klo 10 - 11.
Puhelintunti päivittäin klo 11.30 - 12.30.

Muina aikoina yhteys terveyskeskukseen p. 08 5585 9312.

Kaikki lukion 1. luokkalaiset kutsutaan terveystarkastukseen.
Lukion 2. luokan tytöille tarjotaan lääkäriaikaa, pojat käyvät kutsuntatarkastuksissa.
3. luokan oppilaat ottavat itse yhteyttä mikäli tarvitsevat terveydenhoitoa koululla.

 

Lukion koulupsykologi ja koulukuraattoripalvelut

Lukion koulupsykologi ja koulukuraattori ovat opiskelijahuollon työntekijöitä. Heidän työnsä keskeinen tavoite on tukea ja ohjata opiskelijaa opiskeluun, kehitykseen sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä edistää opiskelijoiden ja koko opiskeluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lukion koulupsykologit ja koulukuraattorit osallistuvat oppilaitosten opiskelijahuollollisen työn suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen mm. oppilaitoksen moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.

Lukion koulupsykologiin tai koulukuraattoriin voi olla yhteydessä mm. opiskeluun, omaan elämäntilanteeseen, ihmissuhteisiin, jaksamiseen tai mielialaan liittyvissä asioissa. Lukion koulupsykologi ja koulukuraattori tapaavat opiskelijoita yksilökäynneillä sekä tekevät tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan vanhempien, oppilaitoksen henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.

Kuraattorin vastaanotto on terveydenhoitajan huoneessa tiistaisin. Soittoaika ma - ti klo 12 - 13.

Psykologin vastaanotto on terveydenhoitajan huoneessa keskiviikkoisin. Soittoaika ke - to 12 - 13.

Voit varata ajan sekä koulukuraattorille että psykologille soittamalla yllämainittuina soittoaikoina tai voit jättää viestin puhelinvastaajaan.

 

Tapaturmat koulussa

Tapaturmia koskevat ohjeet tästä.

Terveydenhoitaja
Jenni Uusitalo
p. 050 3167651

Lukiokuraattori
Hanna Laurila
p. 040 632 6939

Lukiopsykologi
Heidi Virén
p. 040 632 6096