Tietojenkäsittelytiede 25 op

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE 25 op –OPINNOT JA NIIDEN SUORITTAMINEN

Kiimingin lukiossa on mahdollista suorittaa Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen tietotekniikan 25 opintopisteen kokonaisuus. Opiskelu järjestetään Avoimen yliopiston kautta, ja toteutetaan Kiimingin lukion tiloissa pääsääntöisesti video-opiskeluna. Opettajina toimivat yliopiston opettajat ja lukion opettajat toimivat osa-aikaisesti ns. ohjaavina opettajina.
 
Yhden lukuvuoden aikana Avoimen yliopiston tarjoamista kursseista voi lukiossa opiskella kaksi kurssia. Kurssit vaihtuvat vuosittain. Näin 25 opintopisteen kokonaisuuden voi suorittaa kolmen lukiovuoden aikana. Kiimingin lukiossa toteutettavat kurssit ilmoitetaan erikseen kunkin lukuvuoden alussa (syksyllä).
 
Opintojen suoritustavat lukioissa mukailevat avoimen yliopisto-opetuksen suoritustapoja.
 
Lukion suorittamiseen vaadittuihin 75 kurssiin hyväksytysti suoritetuista Le@rn-opintojen kurssista hyvitetään kurssin laajuudesta riippuen 1 - 3 lukiokurssia, yhteensä enintään 12 lukiokurssia. Le@rn-opinnoilla ei voi korvata lukion pakollisia kursseja.
 
Lisäksi Le@rn-opinnoista voi olla hyötyä jatko-opiskelupaikan hakemisessa. Tarkemmat tiedot on kysyttävä aina ko. oppilaitoksesta.