Ylioppilaskirjoitukset

Tiedote kokeiden sähköistämiseen liittyen.

Tutkinnon suorittaminen

Tähän on koottu keskeisimmät asiat, jotka koskevat ylioppilastutkintoon osallistumista. Lisätietoa yo-tutkintolautakunnan ohjeista saat osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Yo-tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana (ks. kuitenkin Tiedotekirje kokelaalle, kohta "Hylätyn kokeen uusiminen"). Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun ilmoittaudut ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

Sinulle annetaan yo-tutkintotodistus, kun olet hyväksytysti suorittanut neljä pakollista koetta ja myös saanut lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisestan.

Osallistumisen edellytykset

Kiimingin lukion omia ohjeita Yo-kirjoituksia varten.

Kun aloitat yo-tutkinnon suorittamisen, tulee kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit olla suoritettuina. Suositeltavaa on kuitenkin, että olet opiskellut myös ko. aineen syventäviä ja/tai soveltavia kursseja ennen yo-kirjoitusta.

Ilmoittautuminen

Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava 23.11. mennessä. Syksyn tutkintoon on ilmoittauduttava 31.5. mennessä. Varmista kuitenkin viimeinen ilmoittautumispäivä koulusta.

Ilmoittautumishakemus jätetään lukion rehtorille kirjallisena lukion hyväksymää lomaketta käyttäen. Sinun tai valtuuttamasi henkilön on allekirjoitettava hakemus. Tarkista, että kaikki tietosi on merkitty lomakkeeseen oikein. Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuessasi tekemiäsi valintoja, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä, kokeen tasoa tai reaalikokeen katsomusainetta, et voi jälkikäteen muuttaa.

Avaa ilmoittautumislomake tästä.

Tutkintomaksut

Ilmoittautuessasi tutkintoon olet velvollinen maksamaan yo-tutkintoon liittyvät maksut, jotka koostuvat perusmaksusta ja koekohtaisesta maksusta (ks. www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/tutkintomaksut).

Jos sinulla ei ole osallistumisoikeutta tai jos lautakunta on hakemuksestasi mitätöinyt ilmoittautumisesi etkä ole osallistunut kielikokeen tai äidinkielen kokeen kumpaankaan kokeeseen, voit pyytää koekohtaisten tutkintomaksujen palauttamista. Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä tutkinnosta on kyse. Ylioppilastutkintotodistuksen antaminen edellyttää, että olet suorittanut tutkintomaksut.

Hylätyn kokeen uusiminen

Hylätyn pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hylättyä pakollista koetta uusiessasi voit halutessasi osallistua saman oppiaineen eri oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi pitkän oppimäärän koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy toisellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto uudelleen.

Jos ylimääräinen kokeesi hylätään, tästä ei tule merkintää todistukseen. Tällaisen kokeen voit uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei koetta uusittaessa voi vaihtaa.

Hyväksytyn kokeen uusiminen

Jokaisen hyväksytyn kokeen voit uusia yhden kerran. Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse.

Ilmoittautumisen mitätöinti

Ilmoittautuminen on sitova. Kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Lautakunta voi hakemuksesi perusteella mitätöidä ilmoittautumisen, jos kokeesta pois jäämiseen on erittäin painava, lautakunnan hyväksymä syy. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus sairaudesta tai todistus esim. ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla työskentelystä kokeiden aikana. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai varusmiespalveluksen suorittaminen ei ole riittävä peruste ilmoittautumisen mitätöimiseen.

Ilmoittautuminen äidinkielen kokeeseen voidaan mitätöidä vain, jos olet pätevästä syystä estynyt osallistumasta saman tutkintokerran kumpaankin kokeeseen.