Ajankohtaista

< Takaisin

Kiviniemen koulu mukana vertaissovittelu toiminnassa (Verso)

Kohti sovittelevaa toimintakulttuuria

Kiviniemen koulun henkilökunta ja oppilaat ovat lähteneet opiskelemaan vertaissovittelua yhdessä tuumin. Kevään aikana koulun kaikki aikuiset käyvät tiivistetyn vertaissovittelukoulutuksen. Kolme koulun opettajaa kouluttautuu vähän laajemmin vertaissovitteluohjaajiksi. Myös ryhmä oppilaita opiskelee vertaissovittelun taitoja. 

Sovittelu on toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia löytämään ratkaisuja ristiriitoihin. 

Tavoitteena entistä keskustelevampi toimintakultuuri.

Lisätietoja:

Verso | Vertaissovitteluohjelma

Jakolinkki