Opetussuunnitelma

 

Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Niiden pohjalta jokainen opetuksen järjestäjä, kuten Oulun kaupunki, laati paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman.

Kaikissa Suomen kouluissa on otettu 1.8.2016 käyttöön uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman uudistus ohjaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Uusi opetussuunnitelma ja lisätietoa asiasta löytyy Oulun kaupungin OPS-portaalista.

Oulun kaupungin sivuilta löytyy myös Arvioinnin ABC