(L1 AJATTELU JA OPPIMINEN ja L6 TYÖELÄMÄTAIDOT ja YRITTÄJYYS) 
”Teen parhaani. Opin itseäni varten. Kaikella tekemisellä on merkitys. 

 

 1. Opettelen hoitamaan minulle annettuja tehtäviä aikuisen opastuksessa. Uskallan kokeilla, teen virheitä ja pyydän apua, jotta opin. 
  (Aikuinen valitsee sopivat tehtävät. Aikuinen suunnittelee tehtäville aikataulun. Aikuinen auttaa kotitehtävien merkitsemisessä ja muistamisessa.) 

 

 1. Huolehdin minulle annetuista tehtävistä aikuisen opastuksessa. Tiedän oppimisen vaativan aikaa ja työtä. 

(Oppilaiden kanssa sovitaan toimintatavat, jotka auttavat tehtävien huolehtimisessa.) 

 

 1. Huolehdin minulle annetuista tehtävistä. Toimin oma-aloitteisesti ja sinnikkäästi. 

(Opettelen valitsemaan itselleni sopivia ja oppimistani edistäviä toimimistapoja.) 

 

 1. Ymmärrän vastuuni omasta oppimisestani. Osaan valita itselleni sopivia tapoja toimia, jotka edistävät omaa oppimistani. 

 

 

 (L3 ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT ) 
Kasvan koululaiseksi, apunani kodin ja koulun väki. 

 

 1. Puen ulkovaatteet. 
  Tunnistan omat tavarani ja harjoittelen niistä huolehtimista. 

Löydän oman luokkani. Harjoittelen toimimaan yhteisissä tiloissa aikuisen ohjaamana. (jono, oma paikka, naulakkopaikka, pyöräpaikka, ruokailupaikka, Sali, oppitunti, juhla).  

Pakkaan liikuntavarustuksen kotiväen avustuksella. Tuon liikuntavarusteet oikeana päivänä kouluun. Harjoittelen liikuntavarustuksen pukemista (paikka, peseytyminen, aika) 

Valitsen turvallisen koulureitin kotiväen kanssa. Harjoittelen kulkemaan sitä kävellen tai pyörällä. 

Harjoittelen koulupäivän rytmin mukaan toimimista (koulun aloitusaika, välitunnille meno, välitunnilta sisään, ryhmässä siirtymiset, ruokailuaikataulu).  

 

 

 

 1. Huolehdin omista tavaroistani. 
  Huolehdin yhteisistä tavaroista aikuisen ohjeistuksessa (Ne pysyvät ehjinä.  Ne ovat seuraavalle käyttövalmiina. Ne ovat oikeilla paikoilla.). 
  Toimin yhteisissä tiloissa aikuisen ohjaamana. 
  Puen säänmukaiset ulkovaatteet ohjeistuksen mukaan. 

Pakkaan ja puen liikuntavarustuksen ohjeistuksen mukaan.  
Liikun turvallisesti lähiympäristössäni kävellen ja pyöräillen. 
Toimin viivyttelemättä koulupäivän rytmissä aikuisen ohjeistuksella. 

 

 1. Osaan huolehtia ja käyttää yhteisiä tavaroita aikuisen opastuksella. 
  Osaan toimia yhteisissä tiloissa sovituilla tavoilla. 
  Osaan valita vuodenaikaan sopivan ulkovarustuksen. 
  Pakkaan ja puen oikean liikuntavarustuksen. 
  Osaan liikkua turvallisesti kävellen ja pyöräillen reitistä riippumatta. 
  Toimin viivyttelemättä koulupäivän rytmissä. 

 

 

 1. Osaan huolehtia ja käyttää yhteisiä tavaroita oma-aloitteisesti. 
  Osaan toimia yhteisissä tiloissa tilanteen vaatimalla tavalla (tilan, tavaroiden ja toisten ihmisten kunnioittaminen). 
  Osaan valita toimintaani tarkoituksen mukaisen tilan.  
  Osaan valita itselleni sopivan vaatetuksen ja varustuksen (liikuntatunnit, retket, juhlat, ulkovälitunnit, koulupäivä jne.). 

Tiedostan liikenteessä liikkumiseni vaikutuksen muihin tiellä liikkujiin ja toimin siksi vastuullisesti. 
Olen vastuullinen ajankäyttäjä ja tiedostan toimintani vaikutuksen koulupäivän rytmiin. 

 

 
(L2 KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU) 

Arvostava ja ystävällinen käytös, hyvät tavat  

 
1.  Harjoittelen toimimaan ryhmän jäsenenä aikuisten opastuksella - minusta tulee me. 
      (ilmaiseminen, puhuminen, kuunteleminen, monenlaisten ihmisten kanssa toimiminen) 

Harjoittelen tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita.  

Harjoittelen käyttämään oikeita aterimia. Harjoittelen ruokailemaan siististi. Ruokailen omalla paikallani. Maistelen kaikkea, mitä on tarjolla. Opettelen syömään riittävästi.  
Kaikki nämä aikuisen opastuksessa. 

En kiusaa. Kerron aina aikuiselle, jos minua kiusataan. 

Harjoittelen puhumaan ystävällisesti (määrä, voimakkuus, sanavalinnat) ja toiset huomioon ottaen aikuisen opastuksessa.  

Harjoittelen tervehtimistä ja tervehtimiseen vastaamista. Harjoittelen kutsumaan koulun aikuisia sovitulla tavalla. 

 

2. Harjoittelen toimimaan erilaisissa ryhmissä aikuisen ohjeistuksen mukaan. 

Harjoittelen kertomaan tunteista. Harjoittelen aikuisen opastuksessa löytämään sopivia keinoja käsitellä tunteitani. Harjoittelen huomioimaan toisten tunteita. 

Käytän aterimia tarkoituksenmukaisesti. Harjoittelen ruokailemaan siististi ja rauhallisesti. Harjoittelen sopivan annoksen kokoamista. Vältän ruoan jättämistä.  

En kiusaa. Kerron havaitsemastani kiusaamisesta aikuiselle. 

Tervehdin ja vastaan tervehdykseen oma-aloitteisesti. Kutsun koulun aikuisia sovitulla tavalla. 

 

 3. Harjoittelen vaikuttamaan erilaisissa ryhmissä aikuisen ohjeistuksen mukaan. 

Harjoittelen kertomaan tunteista. Harjoittelen löytämään sopivia keinoja käsitellä tunteitani aikuinen apunani. Opettelen huomioimaan toisten tunteita omassa toiminnassani. 

Kerään itselleni sopivan kokoisen annoksen. Harjoittelen ottamaan huomioon muut ruokailijat. 

En hyväksy kiusaamista ja osoitan sen toiminnallani kiusaamistilanteissa. 

 

4. Toimin vastuullisesti erilaisissa ryhmissä yhteisten sopimusten mukaan.  
Tunnistan tunteitani ja osaan toimia tunnetilassani vastuullisesti. Osoitan empatiaa. 
 

Ruokailen hyvien tapojen mukaisesti. Suhtaudun ruokaan ja ruokailuhetkeen kunnioittavasti. 
Ymmärrän monipuolisen ravinnon merkityksen omalle hyvinvoinnille. 

Kohtelen kunnioittavasti ja tasapuolisesti erilaisia ihmisiä kaikissa tilanteissa. Puutun tilanteisiin, joissa havaitsen epäkunnioittavaa ja epätasa-arvoista käytöstä. 

 

(L5 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN) 
      ”Itseä suojellen, toisia kunnioittaen” 

Opettelen turvallisia TVT:n käyttötapoja (laitteet ja sisältö). Opettelen käyttämään ikätasolleni sopivia sovelluksia. Opettelen toimimaan hyvien käytöstapojen mukaisesti. Opettelen pohtimaan ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. 

Tiedän, että vastaan kaikesta tekemisestäni.  

 

 

L7 OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 

Opettelen suunnittelemaan omaa opiskeluani ja koulunkäyntiäni. Opettelen asettamaan tavoitteita. Opettelen arvioimaan toimintaa. Opettelen tunnistamaan ja käyttämään vahvuuksiani. Opettelen vaikuttamaan itseäni koskeviin asioihin. (ulkokehälle…)