Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Linkki Oulun perusopetuksen opetussunnitelmaan:


http://www.ouka.fi/documents/1257266/16431900/oulunperusopetuksen_ops_2016.pdf/6eaf11ba-77bc-43fd-934e-713d9401d76f