AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ

Opikelijoiden koulussa tehtävän harjoittelun tavoitteena on edistää moniammatillisesti, laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti koululaisten ja henkilökunnan hyvinvointia. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat ( fysioterapeutti-, toimintaterapeutti- sosionomi-ja terveydenhoitajaopiskelijat) luovat kouluympäristöön koulun kanssa yhdessä suunniteltuja oppilaiden ja opetajien hyvinvointia tukevia toimintoja.  Harjoittelijoita tulee kouluille useampia, joista osa tekee lyhyempää ja osa pidempää harjoittelua. Pidempiaikaiset harjoittelijat toimivat lyhyempiaikaisten harjoittelijoiden perehdyttäjinä. Harjoittelu on koululle ilmaista.


Kouluilla tehtävä harjoittelutyö voi olla esim. :

- Oppilaiden ryhmäyttäminen korona ajan jälkeen
- Hyvinvointipäivät, hyvinvointiviikot ja hyvinvointipysäkit
- Opettajien/oppilaiden jaksamisen ja palautumisen edistäminen
- Move!- mittauksissa apuna toimiminen
- Move!- mittaustulosten perusteella koululaisten henkilökohtaisten/pienryhmien harjoitusohjelmien suunnittelu ja ohjaus.
- Ergonomiatunnit ja oppilaiden/opettajien palauttava liikunta
- Liikuntatunneilla motoristen taitojen havainnointi ja tarvitseville oppilaille räätälöityjä ja osallistavia tukitoimia. Mietitään, miten vanhemmat saataisiin toiminnan piiriin mukaan.
- Koulun moniammatillisen yhteistyön lisääminen, jonkin prosessin keinoin (opettajat, terveydenhuolto, kuraattorit, psykologit ym.)
- Opiskelijoiden, rehtoreiden ja opettajien ideat 
 

Aikataulu: Harjoittelijat alaoittavat kouluilla viikkojen 35-37 aikana ja osa tekee harjoittlusa kevään 2022 aikana. Harjoittelun kesto vaihtelee opikelijoiden harjoittelutarpeen mukaan. 

Koulut saivat keväällä ilmoittautua harjoittelukouluiksi ja halukkaista 15 koulusta vain osalle voitiin järjestää harjoittelijoita. Toiminnan kokeiluvaiheessa harjoittelupaikat jaettiin niin, että opiskelijoilla olisi mahdollisimman vaivatonta liikkua harjoittelukouluille. 


Koulut, joilla syksyllä 2021 on harjoittelijoita ovat: 

Lintulammen koulu
Teuvo Pakkalan koulu
Tuiran koulu
Oulujoen koulu


Vastuuhenkilöt
Ouka:
Taustatuki ja mahdollistaminen, Marjut Nurmivuori: marjut.nurmivuori@ouka.fi
Tiedotus, käytännön aikataulutukset ja harjoittelijoiden jako kouluille, Liikuntakoordinaattori Kati Grekula, kati.grekula@ouka.fi ,  0406569610


Vastuuhenkilöt OAMK:
Fysioterapia, sanna.rantala@oamk.fi