AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ

Opikelijoiden koulussa tehtävän harjoittelun tavoitteena on edistää moniammatillisesti, laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti koululaisten ja henkilökunnan hyvinvointia. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat ( fysioterapeutti-, toimintaterapeutti- sosionomi-ja terveydenhoitajaopiskelijat) luovat kouluympäristöön koulun kanssa yhdessä suunniteltuja oppilaiden ja opetajien hyvinvointia tukevia toimintoja.  Harjoittelijoita tulee kouluille useampia, joista osa tekee lyhyempää ja osa pidempää harjoittelua. Pidempiaikaiset harjoittelijat toimivat lyhyempiaikaisten harjoittelijoiden perehdyttäjinä. Harjoittelu on koululle ilmaista.


Kouluilla tehtävä harjoittelutyö voi olla esim. :

- Oppilaiden ryhmäyttäminen korona ajan jälkeen
- Hyvinvointipäivät, hyvinvointiviikot ja hyvinvointipysäkit
- Opettajien/oppilaiden jaksamisen ja palautumisen edistäminen
- Move!- mittauksissa apuna toimiminen
- Move!- mittaustulosten perusteella koululaisten henkilökohtaisten/pienryhmien harjoitusohjelmien suunnittelu ja ohjaus.
- Ergonomiatunnit ja oppilaiden/opettajien palauttava liikunta
- Liikuntatunneilla motoristen taitojen havainnointi ja tarvitseville oppilaille räätälöityjä ja osallistavia tukitoimia. Mietitään, miten vanhemmat saataisiin toiminnan piiriin mukaan.
- Koulun moniammatillisen yhteistyön lisääminen, jonkin prosessin keinoin (opettajat, terveydenhuolto, kuraattorit, psykologit ym.)
- Opiskelijoiden, rehtoreiden ja opettajien ideat 
 

Aikataulu: Harjoittelu aloitetaan syksyllä 2020 viikkojen 35-37 aikana tutustumalla kouluihin ja henkilökuntaan. Harjoittelun kesto on pidempiaikaisten harjoittelijoiden osalta syyslomaan asti. Lyhyempiaikaiset harjoittelijat tulisivat kouluille tarpeen tullen yhteisten sopimusten perusteella mm. hyvinvointi-/ liikuntapäivään, yksilö/ryhmäohjauksiin, Move!-mittauksiin ym.

Koulut saaivat keväällä ilmoittautua harjoittelukouluiksi ja halukkaista 31 koulusta vain osalle voitiin järjestää harjoittelijoita. Toiminnan kokeiluvaiheessa harjoittelupaikat jaettiin niin, että opiskelijoilla olisi mahdollisimman vaivatonta liikkua harjoittelukouluille. Tämän vuoksi opiskelijoiden asuinpaikat määrittelivät aika pitkälle mukaan valitut koulut.


Koulut, joilla syksyllä 2020 on harjoittelijoita ovat: 
Hiukkavaaran koulu
Kiiminkijoen koulu
Lintulammen koulu
Länsituulen koulu
Maikkulan koulu
Myllytullin koulu
Oulunsalon kirkonkylän koulu
Pitkäkankaan koulu
Ritaharjun koulu
Teuvo Pakkalan koulu
Tuiran koulu

Oulun kaupungin koronalinjauksen mukaan, koulut voivat ottaa harjoittelijat kouluilleen. Harjoittelijat on ohjeistettu ottamaan yhteyttä koulujen yhdyshenkilöön heti syksyn alussa. 

Vastuuhenkilöt
Ouka:
Taustatuki ja mahdollistaminen, Marjut Nurmivuori: marjut.nurmivuori@ouka.fi
Tiedotus, käytännön aikataulutukset ja harjoittelijoiden jako kouluille, Liikuntakoordinaattori Kati Grekula, kati.grekula@ouka.fi ,  0406569610


Vastuuhenkilöt OAMK:
Terveydenhoitotyö, Merja Männistö, merja.mannisto@oamk.fi
Fysioterapia, Pirjo Orell ja Eija Mämmelä, eija.mammela@oamk.fi
Toimintaterapia, Pirjo Lappalainen, pirjo.lappalainen@oamk.fi
Sosionomit, Päivi Onkalo, paivi.onkalo@oamk.fi