Tiedotteet

< Takaisin

Liikkuva koulu ja opiskelu -hankkeille lähes kaksi miljoonaa euroa, Oulu yksi avustuksen saaneista!

Aluehallintoviraston tiedote

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta yläkouluille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille liikunnan tukemiseen noin 1 973 000 euroa. Avustusta myönnettiin valtakunnallisesti 103 hankkeeseen, joita toteuttavat koulut ja oppilaitokset.

Kehittämisavustuksilla tuetaan liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja koronapandemiasta elpymistä peruskoulujen vuosiluokilla 7−9 ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Avustuksen tavoitteena on lisätä koululaisten ja opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä liikunnallista toimintakulttuuria koulu- ja opiskelupäivän aikana. Erityisenä tavoitteena on vähemmän liikkuvien koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen näissä kohderyhmissä.

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Oulun kaupungin Liikkuva yläkOulu 2022-2023-hankeelle avustusta 80 500€.

 

Hankkeen/avustuksen tiivistetty kuvaus:

Liikkuva yläkOulu hankkeen tavoitteena on luoda kaikille oppilaille ja henkilöstölle aktiivisia koulupäiviä vuosisuunnittelua kehittäen. Vuosisuunnitelmien monipuoliset sisällöt ja toimien vastuuttaminen laajasti koko henkilöstölle luo hyvää pohjaa myös tuleville vuosille. Hankkeen aikana kartoitamme henkilöstön, oppilaiden ja terveydenhuollon kanssa koulujen tämän hetkiset hyvinvointia edistävät toimenpiteet, jaamme hyvät käytänteet koulujen kesken ja tuotamme uusia ideoita täydentämään jo olemassaolevia käytänteitä. Huomioimme erikseen hyvinvointimittareiden tuloksia sekä otamme tarkasteluun myös erityiskoulujen tarpeet. Toimenpiteinä hyvinvointitoimien kartoitus ja kehitystyö, koulutukset, liikuntakampanjat ja välinehankinnat.

 

Lisätiedot Oulun hankkeesta: Kati Grekula, 040 656 9610, kati.grekula@ouka.fi

Jakolinkki