Ajankohtaista

< Takaisin

Koulut alkavat – kouluun kuljettaminen on karhunpalvelus

Koulut alkavat tällä viikolla, ja koululaisia on taas runsaasti liikenteessä. Yli viiden kilometrin matkoilla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kunnan järjestämään koulukuljetukseen, mutta lasten kouluun kuljettaminen on yleistä myös lyhyillä matkoilla. Tällöin kuljettajina ovat usein vanhemmat, vaikka lyhyillä koulumatkoilla lapselle paras vaihtoehto olisi kulkeminen jalan tai pyörällä.

Kuljettamisen negatiivinen kierre

Kouluun kuljettaminen on kierre, joka ruokkii siitä syntyviä ongelmia. Kuljettaminen lisää turvattomuutta koulun ympäristössä, koska moottoriajoneuvoliikenne koulureiteillä lisääntyy. Se taas johtaa yhä useamman lapsen kuljettamiseen, koska ympäristöä pidetään vaarallisena. Syntyy negatiivinen kierre, ja koulun pihat ruuhkautuvat etenkin aamuisin. Kuljettaminen on myös karhunpalvelus lapselle, joka menettää jalan ja pyörällä liikkumisen terveyshyödyt. Tarvittaessa lapsen voi kuljettaa myös vain osan matkasta jättämällä lapsen turvalliseen paikkaan hieman kauemmaksi koulusta, jolloin koulun lähelle ei muodostu ruuhkaa ja lapsi saa raitista ilmaa kävellessään osan matkasta.

Omin voimin kouluun

Oulun liikenneturvallisuusryhmä kehottaa huoltajia välttämään kuljettamista lyhyillä koulumatkoilla ja ohjaamaan ja kannustamaan lapsia kulkemaan kouluun omin voimin. Kun reitti on harjoiteltu etukäteen, koulumatkalla lapsi oppii liikkumaan turvallisesti ympäristössään ja  arkiliikunta tulee luonnolliseksi osaksi koulupäivää. Myös kaikki autoilijat haastetaan ottamaan koulujen alkaessa huomioon liikenteessä olevat koululaiset lisäämällä valppautta ja hidastamalla ajonopeuksia. Tutulla reitillä saattaa olla myös työmaa, joten vanha reitti on hyvä varmistaa ennen koulujen alkua. Yhteispelillä varmistetaan lapsille turvalliset ja terveelliset koulumatkat.

Liikenneturvan vinkit vanhemmille:

  • Suunnittele sopivin reitti kouluun – turvallisin reitti ei välttämättä ole se lyhyin.
  • Harjoittele lapsesi kanssa yhdessä koulutie. Kun perusasiat ovat hallussa, kannattaa antaa lapsen toimia itsenäisesti ja seurata vierestä.
  • Lapselle on hyväksi liikkua edes osa koulumatkasta omin voimin – se kartuttaa liikennetaitoja ja saattaa myös virkeämpänä koulupäivään.
  • Koulumatkan sujumisesta kannattaa kysellä lapselta myös pitkin kouluvuotta.
  • Harkitse myös kävelevää koulubussia – siinä lapset kävelevät kouluun yhden tai useamman aikuisen kanssa etukäteen sovituin reitein, aikatauluin ja pysäkein.

Henkilöliikennetutkimuksen (2016) mukaan koko Suomessa kaikista koulutukseen liittyvistä matkoista yli puolet ja suoritteesta viidesosa tehtiin jalan tai pyörällä. Yleisesti tutkimustulokset viittaavat lasten, nuorten ja nuorten aikuisten jalankulun ja pyöräilyn vähenemiseen (Liikenneviraston tilastoja 1/2018, Henkilöliikennetutkimus 2016). Erilaisissa alueellisissa liikkumista koskevissa kyselyissä sekä koulujen käytännön toiminnassa on havaittu, että vanhemmat kuljettavat peruskoululaisia kouluun myös lyhyillä, alle 5 kilometrin matkoilla. Siitä johtuen koulujen saatto- ja noutoliikenteen aiheuttamat ongelmat ovat yleisiä. Näin on myös Oulussa.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset