Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Lähikoulu tiedossa 29.1. - Haku erikoisluokille avoinna 1.2. saakka

Perusopetuksen oppaan 2021-2022 kansikuva.Huoltajan ei tarvitse ilmoittaa lastaan kouluun. Jokaiselle tulevalle ekaluokkalaiselle tehdään lähikoulupäätös osoitteen perusteella. Huoltaja voi lukea päätöksen koulupaikasta Wilma-järjestelmässä 29.1.2021.

Huoltaja voi halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin lapselle osoitetusta lähikoulusta. Muuhun kaupungin kouluun haetaan Wilmassa olevalla sähköisellä lomakkeella 29.1.–12.2.2021.

Vuonna 2014 syntyneiden lasten vanhemmat saavat tarkemmat ohjeet hakemiseen Wilmasta, lapsensa päiväkodista ja perusopetuksen oppaasta. Lähikoulusta ja sen määräytymisestä ja muuhun kouluun hakemisesta on lisätietoja myös Mihin kouluun -sivulla. 

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille järjestetään Eskarista kouluun -infotilaisuuksia. Kunkin koulun tapahtuman ajankohta kerrotaan koulun nettisivuilla.

Hae iltapäivätoimintapaikkaa viimeistään 15. helmikuuta

Perusopetuksen iltapäivätoimintapaikkaa voi hakea 1. ja 2. luokan oppilaalle sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaalle. Iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmässä 1.1.–15.2.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta on osoitteessa: www.ouka.fi/iltapaivatoiminta.

 

Haku erikoisluokille ja erikoisluokkien infot alkavat 18. tammikuuta


Oulussa on kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Kolmannelta ja seitsemänneltä luokalta alkaville erikoisluokille haetaan sähköisesti 18.1.–1.2. osoitteessa https://ouka.inschool.fi/browsecourses.

Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa (18.1. lähtien) ja valintakokeet helmikuussa (10.2. lähtien).
Lue lisää erikoisluokista sekä katso erikoisluokkien info- ja valintakoepäivämäärät Erikoisluokat-sivulta.

Lue myös tiedote erikoisluokista: Erikoisluokkien infot ja haku luokille alkavat 18. tammikuuta

Huoltaja voi ilmoittaa 1. ja 2.-luokkalaisen kaksikielisen pohjoissaame-suomi-yhdysluokan oppilaaksi 12.2. mennessä. Luokka perustetaan vähintään viiden vuoden pilotin ajaksi Knuutilankankaan koulun Lämsänjärven yksikköön, jos lukuvuodelle 2021-2022 ilmoittautuu vähintään kuusi oppilasta. Lisätietoja pohjoissaame-suomi-yhdysluokanluokasta ja sille ilmoittautumisesta on myös Mihin kouluun -sivulla. 

Oulun kansainvälinen koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. Kouluun on valintakokeet. Oulun kansainväliseen kouluun haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake viimeistään 31.1.2021 Hakuohjeet löytyvät koulun kotisivuilta: www.ouka.fi/ois.

Oulussa koulussa -oppaassa kaikki oleellinen  

Oulussa koulussa - perusopetuksen opas huoltajille 2021-2022 sisältää kaiken oleellisen tiedon perusopetuksesta luokilla 1-9. Siinä kerrotaan muun muassa koulunkäynnin aloittamisesta, valinnoista sekä koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuesta. Oulussa koulussa -opas on luettavissa Kouluoppaat-sivulla. 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset