"Oulun koulu, Porin tori, Kuopion kalakukko". Vanha loru kertoo kustakin kaupungista tärkeimmän. Oulu on ollut alueensa koulukeskus jo 400 vuotta ja on edelleen Pohjois-Suomen suosituin ja monipuolisin opiskelukaupunki. Oulussa on 50 000 opiskelijakaveria. 

Koulutuksen ja opiskelun sivuilla on kattavasti tietoa Oulun perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä linkkejä muuhun koulutukseen. Kouluilla on omat kotisivut.

Ajankohtaista

< Takaisin

Perusopetuksen digitaalisuuden nykytila selvillä


Oulun kaupungin perusopetuksen digitaalisuuden nykytilan selvitys on julkaistu. Selvitys osoittaa, että vaikka paljon on jo tehty, kehitettävää on vielä niin laitteissa, verkoissa, osaamisessa kuin johtamisessakin.
 
Näin laaja kunnan perusopetuksen digitaalisuuden sisäinen selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa Suomessa. Laadittu nykytilan selvitys toimii pohjana perusopetuksen digitaalisuuden kehittämissuunnitelmalle ja digistrategialle, jotka valmistuvat tämän kevään aikana.

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma on jo käytössä vuosiluokilla 1–7 ja laajenee kahden seuraavan vuoden aikana koko perusopetukseen. Uudistuksen myötä digitaalisuuden rooli perusopetuksessa on aiempaa suurempi. Koulut ovat joutuneet lyhyessä ajassa ottamaan käyttöön uuden opetussuunnitelman ja siihen sisältyviä digitaalisuuteen liittyviä asioita.


Taustalla laaja aineisto

Selvityksen on laatinut nelihenkinen projektitiimi, joka aloitti maaliskuussa 2017 selvittämään perusopetuksen digitaalisuuden tämänhetkistä tilannetta. Projektitiimi vieraili kaikissa kaupungin peruskouluissa, yhteensä 67 kouluyksikössä, haastatteli jokaisen rehtorin ja kysyi opettajilta heidän ajatuksiaan opetuksen digitaalisuuteen liittyvistä asioista. 

Aineistonkeruussa tavoitteena oli, että mahdollisimman laaja perusopetuksen piirissä työskentelevä joukko pääsee tuomaan esille omat näkemyksensä aihealueesta. Tehdyn kartoituksen pohjalta projektitiimi on kuvannut, missä Oulun kaupungin perusopetuksessa mennään digitaalisuuden osalta ja mitä asioita olisi tulevaisuudessa tärkeää kehittää.

Projektin selvitystyön aikana huomattiin, että perusopetuksen digitaalisuutta on kehitetty Oulussa hyvin. Tämän lisäksi on myös asioita, joiden edistämiseen on tärkeää keskittyä myös tulevaisuudessa. Verkkoyhteyksien toimivuudessa ja muun muassa päätelaitteiden määrissä on suurta hajontaa eri kouluyksiköiden välillä. Lisäksi huomattavalla osalla opettajista on haasteita opettaa niitä digitaalisia taitoja oppilailleen, jotka ovat merkittyinä kullekin vuosiluokkatasolle oppilaiden osaamistavoitteiksi. Kaupungin sisällä digitaalisuuteen liittyvää johtamista tulee selkeyttää niin koko sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuin koulujen tasolla.
 

Seuraavaksi kehittämissuunnitelma

Digiloikka 2020 -projekti etenee seuraavaksi perusopetuksen digitaalisuuden kehittämissuunnitelman laatimiseen. Kehittämissuunnitelman pohjana toimivat tehty selvitysraportti ja rehtoreille sekä muille sidosryhmille jo pidetyt ja myöhemmin järjestettävät kehittämisen työpajat.

Tutustu raporttiin:
Digitaalisuus Oulun kaupungin perusopetuksessa - Digiloikka 2020 -projektitiimin selvitysraportti (pdf)

 
 

Lisätiedot:
Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori, p. 044 703 9767, marjut.nurmivuori(at)ouka.fi

Jakolinkki

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

  • Käyntiosoite work Oulu 10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
  • Postiosoite postal PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI
  • Puhelin work 08 558 410 (vaihde)
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Johdon yhteystiedot
  • Aukioloajat ma - pe klo 8 - 16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.