Harrastamisen Suomen malli

 

Oululaisille oppilaille mielekästä tekemistä harrastamisen Suomen mallin avulla

Oulun kaupunki hakee toiminnan järjestäjiä

Oulun kaupunki hakee opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle peruskoululaiselle mieluisa harrastus maksuttomasti koulupäivän yhteydessä.

Harrastusmahdollisuuksia järjestetään lasten ja nuorten toiveiden kuulemisen jälkeen. Harrastukset voivat liittyä monipuolisesti eri aloihin, kuten liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot, tietotekniikka ja e-pelaaminen, tai useampiin aloihin yhtä aikaa. 

Harrastuksen järjestäjinä voivat olla paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti toimivat urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat ja muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, joilla on osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.

Harrastusten järjestäjät valitaan lasten toiveiden perusteella.

Kiinnostuneilta toimijoilta pyydetään ehdotukset järjestettävästä harrastustoiminnasta 22.11.2020 mennessä.
Ilmoita kiinnostuksesi harrastuksen järjestäjäksi tästä linkistä.

Nyt haussa oleva avustus koskee tammikuussa alkavaa ja kesäkuussa 2021 päättyvää pilottivaihetta. Oulun kaupunki osallistuu myös keväällä 2021 avautuvaan toiseen valtionavustushakuun.

Lue lisää harrastamisen Suomen mallista