Harrastamisen aarrearkku


Oululaisille oppilaille mielekästä tekemistä harrastamisen Suomen mallin avulla

Oulun kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 127 000 euroa koululaisten harrastusten edistämiseen. Oulussa hanke on nimeltään Harrastamisen aarrearkku, ja se kestää kesäkuun 2021 loppuun asti.

Hanke on osa Harrastamisen Suomen mallia. 112 kuntaa ja yli 200 000 oppilasta pilotoi harrastamisen Suomen mallia.
 

Jokaiselle mieluisa harrastus koulupäivän yhteyteen

Oulun pilottihankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mallia testataan neljän pilottikokonaisuuden avulla, yhteensä 13 koulussa.

Mukana ovat Metsokankaan, Kaakkurin, Oulunlahden, Sarasuon, Lintulammen, Paulaharjun, Ylikiimingin, Vesalan, Hönttämäen, Kastellin, Kaukovainion ja Teuvo Pakkalan koulut sekä Tiernan koulun Kajaanintullin yksikkö. Harrasteryhmät ovat käynnistyneet helmikuussa. 

Kohteet on valittu niin, että ne edustavat laajan kaupungin alueiden erityispiirteitä tuottaen siten monipuolisesti hyviä käytänteitä ja toimintatapoja. Mukana on myös yksi erityiskoulu.

Hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä kysyttiin lapsilta ja nuorilta toiveita. Teemallisesti hankkeessa painotetaan lastenkulttuuria. 

Pilotoinnin jälkeen osa toimintaa

Nyt pilottivaiheessa pyrimme tunnistamaan ja ratkaisemaan mallin käytännön toteutuksen haasteita. Pitkän aikavälin tavoitteena on levittää malli laajemmin kaupungin kouluihin ja juurruttaa koulupäivän aikainen harrastustoiminta osaksi normaalia toimintaa.

Hankkeen pääviesti on: kuulemme aktiivisesti lasten ja nuorten toiveita, ja pyrimme löytämään jokaiselle toiveharrastuksen.

Oulun kaupunki saa valtionavustusta myös lukuvuodelle 2021-2022.

Lue lisää harrastamisen Suomen mallista

Lisätietoja

Irene Räty
projektikoordinaattori
p. 040 5576135
irene.raty[at]ouka.fi