Kielten opetus

Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu voidaan kouluilla aloittaa leikinomaisesti ja toiminnallisesti jo 1. luokalla. Varsinainen kielten opetus alkaa 2. luokalla. Ensimmäinen vieras kieli on kaikissa Oulun kaupungin kouluissa englanti.

Oulun kaupungin kieliohjelma tekstinä (1.8.2016 alkaen)
Oulun kaupungin kieliohjelma, esittelydiat (pdf)
 

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

  • A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Kieli on kaikissa Oulun kaupungin kouluissa englanti.

  • Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti.

  • B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.

  • B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieli on valinnan mukaan espanja, ranska, saksa, venäjä, italia tai jokin muu kieli.

Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena esiopetuksessa ja 1.-9. luokilla keskitetysti lähiopetuksena Kastellin koululla. Myös etäopetus on mahdollista. Ilmoittautumiset pohjoissaamen kielen opetukseen koordinoivalle opettajalle Anu Kateteetalle p. 040 5862801, anu.katekeetta(at)eduouka.fi. 

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. 

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma, syksystä 2016 alkaen (pdf) 
Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma, 9. luokka (pdf)

Romanikieli on romanioppilaalle kulttuurikieli, tärkeä osa identiteettiä ja romaniyhteisön historiaa. Romanikieltä opetetaan Oulussa täydentävänä opetuksena kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1–9. Kielenopetuksen lisäksi opetuksen sisältöihin kuuluvat aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö sekä romanien historia ja nykykulttuuri.

Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään kuusi. Lue lisää maahanmuuttajien opetuksen sivulta.

Lisäksi koulut järjestävät kielikerhoja.