Kielten opetus

Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa 1. luokalla vuoden 2020 alusta. Ensimmäisen luokan oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista syksyllä 2019.

Oulun kaupungin kieliohjelma tekstinä (1.8.2016 alkaen, päivitetty 2/2019)
Oulun kaupungin kieliohjelma, esittelydiat (pdf)
 

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

  • A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista.  A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla vuoden 2020 alusta lähtien, ja oppilas valitsee kielen syksyllä 2019. Jatkossa A1-kielivalinta tehdään esiopetusvuoden keväällä.

  • Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti. Syksyllä 2019 koulunsa aloittavat aloittavat vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun jo 4. luokalla.  

  • B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.

  • B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieli on valinnan mukaan espanja, ranska, saksa, venäjä, italia tai jokin muu kieli.

Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena esiopetuksessa ja 1.–9. luokilla keskitetysti lähiopetuksena Kastellin koululla. Myös etävälitteinen opetus inarin ja koltansaamessa on mahdollista (täydentävä opetus). Ilmoittautumiset ottaa vastaan eija.ruohomaki[at]ouka.fi, p. 0447039189 18.4.2019 mennessä, mikäli oppilas ei jo osallistu pohjoissaamen opetukseen tai etävälitteiseen opetukseen.

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, jonka toteutusaika on 1.8.2018–31.12.2020. Oulun kaupunki osallistuu hankkeeseen. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja lukio-opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia. Lisätietoa on hankkeen verkkosivuilla

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. 

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma, syksystä 2016 alkaen (pdf) 
Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma, 9. luokka (pdf)

Romanikieli on romanioppilaalle kulttuurikieli, tärkeä osa identiteettiä ja romaniyhteisön historiaa. Romanikieltä opetetaan Oulussa täydentävänä opetuksena kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1–9. Kielenopetuksen lisäksi opetuksen sisältöihin kuuluvat aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö sekä romanien historia ja nykykulttuuri.

Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään kuusi. Lue lisää maahanmuuttajien opetuksen sivulta.

Lisäksi koulut järjestävät kielikerhoja.