Kielten opetus

Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa 1. luokalla vuoden 2020 alusta. Ensimmäisen luokan oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista syksyllä 2019.

Oulun kaupungin kieliohjelma tekstinä (1.8.2016 alkaen, päivitetty 2/2019)
Oulun kaupungin kieliohjelma, esittelydiat (pdf)
 

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

  • A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista.  A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla vuoden 2020 alusta lähtien, ja oppilas valitsee kielen syksyllä 2019. Jatkossa A1-kielivalinta tehdään esiopetusvuoden keväällä.

  • Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti. Syksyllä 2019 koulunsa aloittavat aloittavat vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun jo 4. luokalla.  

  • B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.

  • B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieli on valinnan mukaan espanja, ranska, saksa, venäjä, italia tai jokin muu kieli.

Saamen opetus

Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena kaksi viikkotuntia 1.–9. luokilla lähiopetuksena Kastellin koululla. Ou-
lu on mukana myös koltan- ja inarinsaamen etävälitteisen opetuksen pilotissa. Ilmoittautumiset 10.4.2020 mennessä suunnittelija Eija Ruohomäelle (eija.ruohomaki[at]ouka.fi), mikäli oppilas ei jo osallistu pohjoissaamen lähiopetukseen tai inarin- ja koltansaamen etävälitteiseen opetukseen

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, jonka toteutusaika on 1.8.2018–31.12.2020. Oulun kaupunki osallistuu hankkeeseen. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja lukio-opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia. Lisätietoa on hankkeen verkkosivuilla

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. 

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma, syksystä 2016 alkaen (pdf) 
Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma, 9. luokka (pdf)

Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään kuusi. Lue lisää maahanmuuttajien opetuksen sivulta.

Lisäksi koulut järjestävät kielikerhoja.