Kielten opetus

Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa 1. luokalla vuoden 2020 alusta. Kielivalinta tehdään esiopetusvuoden keväällä oman tulevan koulun tarjoamista kielivaihtoehdoista.

Oulun kaupungin kieliohjelma tekstinä (1.8.2016 alkaen, päivitetty 2/2019)
 

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

  • A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista.  A1-kielen opiskelu alkaa 1. luokalla vuoden 2020 alusta lähtien. A1-kielivalinta tehdään esiopetusvuoden keväällä.

  • Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti. Syksyllä 2019 koulunsa aloittavat aloittavat vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun jo 4. luokalla.  

  • B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.

  • B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieli on valinnan mukaan espanja, ranska, saksa, venäjä, italia tai jokin muu kieli.

Saamen opetus

Pohjoissaamea ja saamelaista kulttuuria voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena kaksi viikkotuntia 1.–9. luokilla lähiopetuksena Kastellin koululla. Uusien oppilaiden Ilmoittautumiset pohjoissaamen lähiopetukseen tehdään 24.3.2023 mennessä suunnittelija Sirpa Tenhulle: sirpa.tenhu[at]ouka.fi. Mikäli oppilas osallistuu jo pohjoissaamen lähiopetukseen, opettaja varmistaa kunkin oppilaan opintojen jatkon.

Oulu on mukana myös etäyhteyksiä hyödyntävän koltan- ja inarinsaamen opetuksen pilotissa esiopetuksesta 1.-9. luokkien oppilaisiin saakka. Pilotti jatkuu kevääseen 2024. Mikäli oppilas osallistuu jo koltan- tai inarinsaamen etäopetukseen, ryhmän opettaja varmistaa kunkin oppilaan opintojen jatkon. Uudet oppilaat ilmoittautuvat 24.3.2023 mennessä suunnittelija Sirpa Tenhulle: sirpa.tenhu[at]ouka.fi.

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. 

Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma, syksystä 2016 alkaen (pdf) 
Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma, 9. luokka (pdf)

Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään kuusi. Lue lisää maahanmuuttajien opetuksen sivulta.

Lisäksi koulut järjestävät kielikerhoja.