Mihin kouluun?

Oma oppilasalue määräytyy oppilaan asuinalueen mukaan. Lähikoulu määräytyy väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan mukaan. Lähikoulu on jokin oppilasalueen tai lähialueen kouluista. Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua: lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia.

Oulun kaupungin 50 peruskoulua on jaettu neljään perusopetuksen alueeseen. Samat alueet toimivat myös oppilaaksiottoalueina. Oulun yliopiston opettajakoulutuksen harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu kuuluu oppilaaksi oton osalta keskiseen alueeseen.

Oulun peruskoulut ja oppilaaksiottoalueet

Jokaisella alueella on aluepäällikkö. Alueen rehtorit sijoittavat oppilaat aluepäällikön johdolla kouluihin sivistys- ja kulttuurilautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lähikoululla tarkoitetaan sitä oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen tai lähialueen koulua, jonka aluepäällikkö osoittaa oppilaalle kouluksi. Rehtori päättää oppilaiden sijoittamisesta pää- ja sivukouluun. 

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin lapselle osoitetusta lähikoulusta.

Peruskoulun oppilaaksioton periaatteet (pdf)

Oulun kansainvälinen koulu, Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu ja ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ottavat oppilaita koko kaupungin alueelta. Koulut päättävät itse oppilaidensa ottamisesta. Myös kaupungin erityiskoulun osalta koko kaupunki on yhtenä oppilasalueena.
 

Koulukuljetuksen periaatteet


Oppilaan koulumatka korvataan silloin, kun matka lähikouluun on yli 5 km tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (perusopetuslaki 32 §).

Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet on koottu koulukuljetusoppaaseen.

Koulukuljetusopas - Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet esi- ja perusopetukseen (verkossa helposti selailtava versio)
Koulukuljetusopas - Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet esi- ja perusopetukseen (tulostettava pdf-versio)

Lue lisää koulumatkoista ja -kuljetuksista

Kysyttävää perusopetuksesta?

  • Puhelin work 08 558 40450 (arkisin klo 9–11)
  • Sähköposti
  • Voit kysyä puhelimella ja sähköpostilla lisätietoa perusopetuksesta, esimerkiksi kouluun ilmoittautumisesta.

Tiedot esitetään hCard-muodossa.