Mihin kouluun?

Oma oppilasalue määräytyy oppilaan asuinalueen mukaan. Lähikoulu määräytyy väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan mukaan. Lähikoulu on jokin oppilasalueen tai lähialueen kouluista. Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua: lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia.

Oulun kaupungin 45 peruskoulua on jaettu neljään perusopetuksen alueeseen. Samat alueet toimivat myös oppilaaksiottoalueina. Oulun yliopiston opettajakoulutuksen harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu kuuluu oppilaaksi oton osalta keskiseen alueeseen.

Oulun peruskoulut ja oppilaaksiottoalueet

Lähikoululla tarkoitetaan sitä oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen tai lähialueen koulua, jonka aluepäällikkö osoittaa oppilaalle kouluksi. Rehtori päättää oppilaiden sijoittamisesta pää- ja sivukouluun. Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin lapselle osoitetusta lähikoulusta.

Peruskoulun oppilaaksioton periaatteet (pdf)

Oulun kansainvälinen koulu, Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu, Taikatahdin koulu ja ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ottavat oppilaita koko kaupungin alueelta. Koulut päättävät itse oppilaidensa ottamisesta. 

Huoltaja voi ilmoittaa 1. ja 2.-luokkalaisen kaksikielisen pohjoissaame-suomi-yhdysluokan oppilaaksi 31.1.2020 mennessä. Luokka perustetaan vähintään viiden vuoden pilotin ajaksi Knuutilankankaan koululle tai sen Lämsänjärven yksikköön, jos lukuvuodelle 2020-2021 ilmoittautuu vähintään kuusi oppilasta. Lisätietoja luokasta ja sille ilmoittautumisesta voit lukea alta Ensimmäiselle luokalle -kohdasta.

Kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokat alkavat 3. ja 7. luokalta. Luokille on valintakokeet. Lue lisää erikoisluokista ja niille hakemisesta Erikoisluokat-sivulta.
 

Tutustu perusopetukseen:
Oulussa koulussa - Perusopetuksen opas 

Perusopetuksen oppaan kansikuva

Oulussa koulussa - perusopetuksen opas 2020–2021 (netissä selailtava versio)
Voit lukea Oulussa koulussa - perusopetuksen opasta matkapuhelimesta myös asentamalla Issuu-sovelluksen.

Oulussa koulussa - perusopetuksen opas 2020–2021 (pdf)

Ensimmäiselle luokalle

 

Vuonna 2013 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2020-2021 alussa.

Omaan lähikouluun

Jokaiselle tulevalle ekaluokkalaiselle tehdään lähikoulupäätös osoitteen perusteella. Päätös koulupaikasta ilmoitetaan Wilma-järjestelmässä 31.1.2020. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 31.1.2020.

Oulun normaalikoulu lähettää kirjallisen päätöksen niille huoltajille, joiden lapsille Oulun normaalikoulu on lähikoulu.
 

Muuhun kuin lähikouluun

Voit hakea lapsellesi koulupaikkaa myös muusta kaupungin koulusta kuin lapsellesi osoitetusta lähikoulusta. Hae koulupaikkaa hakemuksella myös, jos on jo tiedossa, että lapsesi lähiosoite muuttuu kevään tai kesän aikana.

Muuhun kuin osoitettuun lähikouluun haetaan 31.1. - 14.2.2020 erillisellä "Hakemus muuhun kuin lähikouluun ensimmäiselle luokalle" -lomakkeella Wilmassa. Lomake on Wilmassa välilehdellä "Hakemukset ja päätökset".

Päätöksen oppilaaksi ottamisesta tekee sen koulun aluepäällikkö, johon oppilas hakee.

Päätös koulupaikasta ilmoitetaan Wilmassa 31.3.2020. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 31.3.2020.

Kun oppilas saa huoltajan hakemuksesta koulupaikan muusta kuin lähikoulusta (ns. toissijainen koulu), huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista.

Jos haluat hakea lapsellesi koulupaikkaa Oulun normaalikouluun, täytä "Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa -lomake osoitteessa: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. Lomake palautetaan lähikouluksi osoitetun koulun rehtorille. 

 

Oppilasalueena koko kaupunki

Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu, Taikatahdin koulu sekä ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ottavat oppilaita koko kaupungin alueelta. Koulut päättävät itse oppilaidensa ottamisesta. 

Oulun kansainväliseen kouluun hakeudutaan valintakokeiden kautta. Lue lisää kansainvälisestä koulusta ja sinne hakemisesta koulun kotisivuilta: www.ouka.fi/ois.
 

Kaksikielinen pohjoissaame-suomi-luokka 

Huoltaja voi ilmoittaa 1. ja 2.-luokkalaisen kaksikielisen pohjoissaame-suomi-yhdysluokan oppilaaksi 31.1.2020 mennessä. 

Luokalle ei ole pääsykoetta, eikä saamen tarvitse olla oppilaan äidinkieli. Luokalle pääsyn edellytys on, että oppilas on osallistunut saamelaiseen varhaiskasvatukseen, lapsella on kielipesätausta tai oppilaan suvun kieli on tai on ollut pohjoissaame. Luokalla vähintään neljäsosa opetuksesta on pohjoissaamenkielistä.

Luokka perustetaan vähintään viiden vuoden pilotin ajaksi Knuutilankankaan koululle tai sen Lämsänjärven yksikköön, jos lukuvuodelle 2020-2021 ilmoittautuu vähintään kuusi oppilasta. 

Jos 1.-2. luokan oppilaiksi ei ilmoittaudu kuutta oppilaista, oppilas jatkaa omassa koulussaan 2. luokalla (nykyiset 1. luokan oppilaat) tai hän aloittaa aluepäällikön tekemän lähikoulupäätöksen mukaisessa koulussa (tulevat 1. luokkalaiset).

Kaksikielisen pohjoissaame-suomi-yhdysluokan oppilaan huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista, koska kaksikielinen luokka on ns. toissijainen koulu. 

Kaksikielisen luokan oppilas ei voi hakeutua 3. luokalta alkavalle erikoisluokalle (musiikki, kuvataide, liikunta), koska kaksikielinen opetus annetaan kokonaisuudessaan Knuutilankankaan koululla.
 

Ilmoittautuminen luokalle

Hae lapsellesi paikkaa paikkaa kaksikieliselle pohjoissaame-suomi-luokalle Knuutilankankaan kouluun viimeistään 31.1.2020 Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa -lomakkeella. Palauta lomake nykyisen 1. luokan oppilaan osalta omaan kouluun ja tulevan 1. luokan oppilaan osalta suunnittelija Sirpa Tenhulle sähköpostitse: sirpa.tenhu(at)ouka.fi tai postitse: Sirpa Tenhu, PL 27, 90015 Oulun kaupunki.

Huom! Tulevien 1.-luokkalaisten osalta lomakkeeseen täytetään yhteystiedot, päiväys ja allekirjoitus. Lähikoulu-kohtaan ei kirjoiteta mitään. Kouluksi, johon haetaan, merkitään Knuutilankankaan koulu. Perusteeksi kirjataan hakeutuminen oppilaaksi kaksikieliselle pohjoissaame-suomi-luokalle.

Lisätietoja antaa perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori (7.1.2020 lähtien): marjut.nurmivuori[at]ouka.fi, p. 044 703 9767. 

 

 

Muina aikoina voit ilmoittaa lapsesi kouluun ottamalla yhteyttä oman alueesi aluepäällikköön. Peruskoulut alueineen ja aluepäälliköiden yhteystiedot tästä linkistä.

Peruskoulun oppilaaksioton periaatteet (pdf)

Seitsemännelle luokalle

Omaan lähikouluun 7. luokalle

Oppilaat siirtyvät vakiintuneiden koulupolkujen mukaisesti alaluokkien koulusta yläluokille. Yhtenäiskoulussa oppilaat jatkavat samassa koulussa.

Tulevan 7. luokkalaisen lähikoulu ilmoitetaan huoltajalle Wilma-järjestelmässä lomakkeella "Ilmoitus osoitetusta lähikoulusta perusopetuksen 7. luokalle". Lähikoulu on luettavissa Wilmassa 20.1.2020.

 

Muuhun kuin lähikouluun 7. luokalle

Huoltajan hakemuksesta lapsen koulupaikka voi erityisestä syystä olla muu kuin esitetty lähikoulu. 

Voit hakea lapsellesi koulupaikkaa muusta kaupungin koulusta kuin esitetystä lähikoulusta Wilmassa 31.1. - 14.2.2020 lomakkeella "Hakemus muuhun kuin lähikouluun 7. luokalle". 

Lähikoulupäätös ilmoitetaan Wilmassa 31.3.2020. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 31.3.2019.

Kun oppilas saa huoltajan hakemuksesta koulupaikan muusta kuin lähikoulusta (ns. toissijainen koulu), huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista.

Jos haluat hakea lapsellesi koulupaikkaa Oulun normaalikouluun, täytä "Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa -lomake osoitteessa: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. Lomake palautetaan lähikouluksi osoitetun koulun rehtorille. 

 

Oppilasalueena koko kaupunki

Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu ja ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ottavat oppilaita koko kaupungin alueelta. Koulut päättävät itse oppilaidensa ottamisesta. 

Oulun kansainväliseen kouluun hakeudutaan valintakokeiden kautta. Lue lisää kansainvälisestä koulusta ja sinne hakemisesta koulun kotisivuilta: www.ouka.fi/ois.

 

Muina aikoina voit ilmoittaa lapsesi kouluun ottamalla yhteyttä oman alueesi aluepäällikköön. Peruskoulut alueineen ja aluepäälliköiden yhteystiedot tästä linkistä.
 

Peruskoulun oppilaaksioton periaatteet (pdf)

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mistä löydän Wilmassa hakemuslomakkeet?
Hakemuslomakkeet löytyvät Wilmasta ”Hakemukset ja päätökset”-välilehdeltä. Jos selainnäkymässäsi ei näy välilehteä ”Hakemukset ja päätökset” suoraan ylävalikossa, se löytyy välilehtien lisävalikosta (kolme pistettä merkkinä lisävalikosta). ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdellä oikeassa yläkulmassa on paperilehtisen kuvake ja teksti ”Tee uusi hakemus”. Painikkeen takaa löytyy eri hakemuslomakkeet.

Hakemukset ja päätökset -toiminto ei ole käytössä Wilma-mobiilisovelluksessa, vaan ainoastaan Wilman selainversiossa kirjautumalla osoitteesta https://wilma.ouka.fi/.

 

Muutamme toiselta paikkakunnalta Ouluun, miten toimin?
Jos muutatte kesken lukuvuoden Ouluun, voit ilmoittaa lapsesi kouluun ottamalla yhteyttä lähimpään kouluun. Mikäli et tiedä mihin kouluun lapsesi osoitteen mukaisesti kuuluu, voit ottaa yhteyttä perusopetuksen palveluohjaukseen (yhteystiedot sivun ylälaidassa) tai alueesi aluepäällikköön. Katso peruskoulut alueineen ja aluepäälliköiden yhteystiedot tästä linkistä.

 

Muutamme Oulussa eri osoitteeseen keväällä/kesällä, miten toimin?
Ilmoita muutosta lapsesi nykyiselle koululle ja ota yhteyttä uuden osoitteenne mukaiseen kouluun. Mikäli et tiedä mihin kouluun lapsesi osoitteen mukaisesti kuuluu, ota yhteyttä perusopetuksen palveluohjaukseen (yhteystiedot sivun ylälaidassa) tai alueesi aluepäällikköön. Katso peruskoulut alueineen ja aluepäälliköiden yhteystiedot tästä linkistä. 

 

Muutamme toiseen kuntaan ennen koulun alkua, miten toimin?
Mikäli muutatte pois Oulusta ennen kuin lapsesi ehtii aloittamaan ensimmäisen luokan ja lapselle on jo määritelty lähikoulu, ilmoita muutosta sen koulun rehtorille, johon lapsesi on saanut lähikoulupäätöksen. Mikäli lapsesi on jo koulussa, ilmoita muutostanne nykyiseen kouluun.


Muutamme toiseen osoitteeseen Oulussa, voiko lapsemme jatkaa entisessä koulussaan?
Jos oppilas vaihtaa Oulun sisällä asuinpaikkaa, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan 6. tai 9. luokan loppuun, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista. Voit hakea koulupaikkaa täyttämällä lomakkeen "Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa", joka löytyy osoitteesta: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet.


Muutamme Oulun naapurikuntaan, voiko lapsemme jatkaa entisessä koulussaan Oulussa?
Jos oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken peruskoulun, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii kuljetuskustannuksista. Voit hakea koulupaikkaa täyttämällä lomakkeen "Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa", joka löytyy osoitteesta: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet.
 

Tarvitsen lapselleni koulukuljetusta, miten toimin?
Oppilaan koulumatka korvataan rehtorin päätöksellä, perusopetuslain mukaisesti, silloin, kun matka lähikouluun on yli 5 km. Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä ja palveluliikennettä käyttäen ja vasta toissijaisesti erillisin linja-auto- tai taksikuljetuksin.

Koulumatka voidaan korvata myös esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai lapsen terveyteen liittyvien seikkojen takia. Tällöin päätöksen tekee aluepäällikkö, asiantuntijalausuntoon perustuen. Huoltaja voi hakea harkinnanvaraista kuljetusetuutta lukuvuosittain erillisellä hakemuksella Wilma-järjestelmässä.

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet löytyvät koulukuljetusoppaasta osoitteesta: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/koulumatkat-ja-kuljetus

 

Haluan hakea peruskoululaiselleni (kesken peruskoulun) koulupaikkaa toiseen kouluun, miten toimin?
Voit hakea koulupaikkaa toiseen kouluun paperisella lomakkeella ”Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa”. Lomake löytyy: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. Toimita lomake lapsesi nykyisen koulun rehtorille.

 

Haluan hakea lapselleni paikkaa Oulun normaalikouluun, miten toimin?
Oulun normaalikouluun haetaan paperisella lomakkeella ”Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin lähikoulussa”, lomake löytyy: www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet. Toimita lomake lapsellesi osoitetun lähikoulun rehtorille.

 

Haluan hakea lapselleni paikkaa Oulun kansainväliseen kouluun, miten toimin?
Oulun kansainväliseen kouluun haetaan omalla paperisella lomakkeella ”Application to OIS and Forms”. Hakemus löytyy Oulun kansainvälisen koulun sivuilta: www.ouka.fi/oulu/oulu-international-school/how-to-apply-to-ois. Lisätietoja hakemisesta löytyy Oulun kansainvälisen koulun sivuilta.
 

Haluan hakea lapselleni paikkaa Oulun kristilliseen kouluun / Oulun steinerkouluun / Taikatahdin kouluun / Svenska Privatskolan i Uleåborgiin, miten toimin?
Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu, Taikatahdin koulu ja ruotsinkielinen Svenska Privatskolan i Uleåborg ottavat oppilaita koko kaupungin alueelta. Koulut päättävät itse oppilaidensa ottamisesta. Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä kyseiseen kouluun ja ilmoita hakemisesta primustuki@ouka.fi (lapsen nimi, syntymäaika ja yksityinen koulu, johon hakee).
 

Haluaisin, että lapseni aloittaa perusopetuksen vuotta aikaisemmin, miten toimin?
Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta (Perusopetuslaki 27 §). Mikäli suunnittelet asiantuntija-arvioon nojautuen vuonna 2014 syntyneen lapsesi koulunkäynnin aloitusta jo syksyllä 2020, ota yhteyttä oman alueesi aluepäällikköön viimeistään 14.2.2020. Katso aluepäälliköiden koulut ja yhteystiedot tästä linkistä.

 

Haluaisin, että lapseni aloittaa perusopetuksen vuotta myöhemmin, miten toimin?
Vuonna 2013 syntyneen lapsen koulunkäynnin aloittamista on mahdollista myöhentää syksyyn 2021, jos lapsella ei ole riittäviä valmiuksia aloittaa 1. luokkaa. Jos pohdit huoltajana vuonna 2013 syntyneen lapsesi koulunkäynnin aloituksen myöhentämistä, voit olla yhteydessä lapsesi esiopetusryhmän opettajiin. Jos lapsesi ei ole esiopetuksessa, ota yhteyttä lastenneuvolaan.

Koulukuljetuksen periaatteet

Oppilaan koulumatka korvataan silloin, kun matka lähikouluun on yli 5 km tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (perusopetuslaki 32 §).


Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet on koottu koulukuljetusoppaaseen.

Koulukuljetusopas - Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet esi- ja perusopetukseen (verkossa helposti selailtava versio)
Koulukuljetusopas - Oulun kaupungin koulukuljetusperiaatteet esi- ja perusopetukseen (tulostettava pdf-versio)

Lue lisää koulumatkoista ja -kuljetuksista

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä ensimmäinen ja toisen luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Toimintaa järjestetään klo 11-16.30 kouluilla, nuorisotiloilla ja seurakunnan tiloissa.

Voit hakea huoltajana lapsesi iltapäivätoimintapaikkaa Wilma-järjestelmässä Wilma-tunnuksella 31.1. - 14.2.2020. Toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella. 


Voit lukea päätöksen iltapäivätoimintapaikasta Wilmasta 15.5.2020. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 15.5.2020. 
 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta

Kysyttävää perusopetuksesta?

  • Puhelin work 08 558 40450 (arkisin klo 9–11)
  • Sähköposti
  • Katso myös "Usein kysyttyjä kysymyksiä" Mihin kouluun -sivulla.

Tiedot esitetään hCard-muodossa.