Oppilaanohjaus

Oppilaan opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja. Luokkamuotoista oppilaanohjausta on 7. luokalla 0,5 viikkotuntia, 8. luokalla yksi viikkotunti ja 9. luokalla yksi viikkotunti.

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä siten, että oppilaan opiskeluvalmiudet ja sosiaaliset taidot kehittyvät ja elämänhallintataidot lisääntyvät. Sen avulla oppilaalle ja huoltajalle annetaan tietoa opiskelun taidoista, valinnaisaineista ja niiden merkityksestä oppimiselle ja tulevaisuudelle, eri ammateista sekä jatko-opintomahdollisuuksista.

Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.

Oppilaanohjauksen suunnitelma - Ohjauksen polku perusopetuksessa (pdf)
(sivistys- ja kulttuurilautakunta 15.6.2021 § 93)
 

NOPO eli nivelvaiheen opinto-ohjaus

NOPO-opinto-ohjaus on Oulun kaupungin ja OSAOn yhteistyössä toteuttamaa ohjausta. NOPO-palvelu tarjoaa lisää opinto-ohjausta oppilaalle, jonka perusopetuksen jälkeinen ammatinvalinta on epäselvä ja tulevaisuuden suunta perusopetuksen jälkeen on mietinnässä. NOPO toimii oppilaiden kanssa kahdeksannelta luokalta toisen asteen opintojen syksyyn saakka.

Tällä hetkellä NOPO-opinto-ohjausta tarjotaan Kaukovainion, Merikosken, Rajakylän, Länsituulen, Jäälin, Kiiminkipuiston, Haukiputaan, Pitkäkankaan, Maikkulan ja Kaakkurin kouluissa.

Lue Mun Oulussa julkaistu juttu NOPOsta: Opot auttavat oppilaita uratavoitteiden kirkastamisessa (8.2.2021)

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen ja mallintaminen skaalattavaksi ja valtakunnalliseksi toiminnaksi -projekti (1.2.2021–31.5.2023)

Lisätietoa nivelvaiheen opinto-ohjaajilta:
Kaisa Salmela, kaisa.salmela[at]eduouka.fi
Niina Wallenius, niina.wallenius[at]eduouka.fi
Satu Hekkala, satu.hekkala[at]osao.fi


Työelämä tutuksi 

Oppilaanohjauksen yksi tärkeä tehtävä on työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun yhteistyö. Yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Tästä hyvänä esimerkkinä on oppilaiden työelämään tutustuminen – TET.

Työelämään tutustumisen jaksoilla oppilas saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumista järjestetään luokilla 7-9 vähintään seuraavasti: 7. luokalla yksi päivä, 8. luokalla kolme päivää ja 9. luokalla viisi päivää.

Lue lisää TETistä.


Yhteishaun kautta jatko-opintoihin

Oppilaanohjauksessa oppilaat saavat tietoa jatko-opinnoista ja niihin hakemisesta, yhteishausta. Perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-sivustolla. Syksyisin alkaviin opintoihin haetaan vuosittain helmi-maaliskuussa.

Jokaisen peruskoulun omilla verkkosivuilla on tietoa koulun oppilaanohjauksen käytännöistä.