Opetuksen kehittäminen - Koulutus ja opiskelu - Oulun kaupunki

Opetuksen kehittäminen Opetuksen kehittäminen

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa kehitetään aktiivisesti opetusta ja oppimisympäristöjä. Tämä tarkoittaa muun muassa laajaa ja säännöllistä täydennyskoulutustarjontaa opetushenkilöstölle. Koko koulutustarjonta löytyy kootusti koulutuskalenterista.


Digital Schools of Europe -hanke (DSoE)

Koulujen ja muiden oppimisen ympäristöjen digitaalistuessa Euroopan unionin maat ovat tahollaan pyrkineet tunnistamaan sen mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Digitalisoituminen haastaa koulut kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti, mikä luo vaatimuksia paitsi koulujen varustelulle ja teknologiainfrastruktuurin toimivuudelle myös opettajien pedagogiselle ja tietotekniselle osaamiselle.

Nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt pakottavat tarkastelemaan myös opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen sisältöjä ja käytäntöjä, jotta ne tukisivat yhä kokonaisvaltaisemmin tieto- ja viestintätekniikan käyttöä oppimisen tukena.

EU-maista Irlanti on vuodesta 2006 saakka kehittänyt kansallista akkreditointijärjestelmää, jonka avulla voidaan entistä paremmin tunnistaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä ansioituneita kouluja. Arvioinnin kehittämisen tuloksena on syntynyt Irlannin Digital Schools of Distinction -ohjelma. Sen tarkoituksena on edistää teknologian käytön huippuosaamista peruskouluissa. Akkreditointijärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa eräänlaisena kansallisen kehittämisen työkaluna, ja yli kolmasosa Irlannin kouluista on mukana kehittämässä toimintaansa kohti ohjelmasta johdettuja tavoitteita.

Oulun kaupunki ainoana mukana Suomesta 

Digital Schools of Europe -hanke (DSoE) käynnistyi syksyllä 2015. Sen osanottajat koostuvat yhdeksän EU-maan koulutuksenjärjestäjistä ja peruskouluista. Oulun kaupunki on hankkeen ainoa suomalainen osanottaja. Oulussa hankkeen mukaista kehittämistä tehdään Opetushallituksen perusopetuksen kehittämisverkoston Majakan kautta.

Verkostossa on mukana 10 oululaista peruskoulua:
Kaakkuri
Myllytulli
Terva-Toppila
Hintta
Pitkäkangas
Oulunsalon Kirkonkylän koulu
Haukipudas
Myllyoja
Rajakylä

Oulun normaalikoulun Koskelan yksikkö (vain Majakka)
 

Muita DSoE-hankkeessa mukana olevia maita ovat Ruotsi, Tanska, Ranska, Espanja, Italia, Portugali sekä kokonaisuuden hallinnoinnista vastaava Irlanti. Hanke toteutetaan vuosina 2015‒2018, ja siihen käytetään Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman tukea, mikä kohdentuu kansainvälisen yhteistyön edistämiseen koulutus- ja nuorisotoimialoilla.

Digital Schools of Europe -hankkeen tavoitteena on paikantaa, tutkia ja levittää koulujen parhaita käytäntöjä tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Hankkeessa mukana olevat tahot tarjoavat toisilleen näkökulmia, apua, tukea ja ohjausta teknologian tehokkaaseen ja pedagogisesti mielekkääseen hyödyntämiseen peruskouluissa.

Samanaikaisesti myös arvioidaan mahdollisuutta kehittää Irlannin Digital Schools of Distinction -ohjelman pohjalta yhteinen arviointi- ja akkreditointijärjestelmä hankemaiden erityispiirteet huomioiden. Jatkossa järjestelmän käyttö on mahdollista ulottaa kaikkiin EU-maihin.

Digital Schools of Europe (DSoE)


Lisätiedot:
Laatupäällikkö Päivi Mäki, paivi.maria.maki[at]ouka.fi,
p. 044 703 9006
 

Oppimateriaaleja ja av-välineitä lainaksi

Oppimateriaaleja ja av-välineitä voivat koulujen henkilökunnan lisäksi lainata kaikki kuntalaiset.

Kouluille materiaalit ja välineet kulkevat sisäisessä postissa. Ne voi myös noutaa osoitteesta Taka-Lyötyn katu 4, 1. krs.

Lainattavissa:

• aktiivisuusmittareita
• erityiskasvatuksen materiaaleja
• jalustoja
• kameroita
• kasvatusalan kirjallisuutta
• Kielikioskin materiaaleja
• lehtiä valokuvaukseen, tietotekniikkaan
• merirumpu
• oppimateriaaleja
• oppimispelejä
• sirkusvälineitä
• Oulun maskottiasut
• videoita
• videokameroita
• äänentoistolaitteita
• kirjasarjoja, kasvatukseen, globaalikasvatukseen ja luontoon liittyen
• Kirjasarjat
Maailmankoulun materiaaleja

Lisätietoja:

Helena Laurila, p. 050 3166606
Kaisu Siltala, p. 050 3166605
Mikko Halonen, p. 044 7039051
sähköpostitse: etunimi.sukunimi@ouka.fi