Peruskoulun ABC

Peruskoulun ABC:hen on koottu koululaisten huoltajille monipuolisesti tietoa tämän päivän peruskouluun liittyvistä asioista.

Perustietoa peruskoulusta -kohdasta löydät yleistä tietoa perusopetuksesta sekä muun muassa perusopetuksen hallintoon liittyvän sanaston.

Oppiminen-kohta antaa tietoa opetussuunnitelmista, laaja-alaisesta osaamisesta ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kertoo muun muassa, mitä tarkoittavat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Osallisuus-kohdasta löydät tietoa siitä, mitä osallisuus tarkoittaa ja miten lapset ja nuoret oppivat koulussa ilmaisemaan oman mielipiteensä ja vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.

Arvioinnin alle on kerätty tietoa siitä, miten lasten ja nuorten osaamista koulussa arvioidaan ja mikä on arvioinnin tehtävä.

Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä saat vinkkejä siitä, miten huoltajana voit osallistua koulutyöhön ja sen kehittämiseen.

Oppilashuolto-kohdasta selviää, mitä oppilashuolto tarkoittaa ja minkälaisia oppilashuollon palveluja peruskoulussa on tarjolla oppilaille.

Turvallisuuden alta löydät tietoa Oulun peruskoulujen tunne- ja turvataitokasvatuksesta sekä koulujen muista kiusaamisen ehkäisemiseen liittyvistä toimista.

Työelämätaidot-kohdassa kerrotaan muun muassa peruskoulujen yrittäjyyskasvatuksesta ja mitä se käytännössä tarkoittaa.