Opiskelu perusopetuksessa

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta koulu on mahdollista aloittaa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin.

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Lue lisää laajentuneesta oppivelvollisuudesta Oulussa.

Perusopetuksessa opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat.

Oulun kaupungilla on 46 perusopetuksen koulua, joista yksi on erityiskoulu. Oulussa toimii lisäksi Oulun yliopiston harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu sekä peruskoulua korvaavina kouluina yksityiset Oulun kristillinen koulu, Oulun steinerkoulu, Svenska Privatskolan i Uleåborg ja Taikatahdin koulu.

Aikuiset voivat suorittaa Oulun aikuislukiossa perusopetuksen oppimäärän tai erillisiä oppiaineita päivä- ja iltaopintoina. Siellä voi myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. 


Peruskoulu on parasta -lehti kertoo nykykoulusta

Peruskoulu on parasta -lehdessä on käytännönläheisiä juttuja ja mielenkiintoisia haastatteluja tämän päivän peruskoulun arjesta. Lehti jaettiin syksyllä 2021 kaikkien 5.- ja 7.-luokkalaisten koteihin Oulussa, Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella.  Lehti on pääasiassa suomen- ja ruotsinkielinen, mutta juttuja on myös englanniksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja somaliksi. 

Peruskoulu on parasta -lehti (pdf)

 

 

Peruskoulut luokat 1-6 ja 7-9

Koulun uskonnolliset ja vaihtoehtoiset tilaisuudet

Esi- ja perusopetuksen uskonnolliset ja vaihtoehtoiset tilaisuudet - ohje yhteisistä juhlista ja uskonnollisista tilaisuuksista (pdf)

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja