STEAM

STEAM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Math. Opetuksessa STEAM tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi.

STEAM on oppilaslähtöistä, kokeilevaa ja yhteisöllistä oppimista, jonka avulla koulun toimintakulttuuria voidaan parantaa yhdessä tekemisen ja oppimisen näkökulmasta. Jokainen koulu luo itse STEAM-käytänteensä, mutta mikään koulu ei toimi yksin. STEAM-koulujen verkosto jakaa osaamistaan toisilleen. Oulussa on jo n. 20 STEAM-peruskoulua.

STEAM-opintokokonaisuudet voivat pitää sisällään mitä tahansa oppiaineita. Esimerkkejä eri monialaisista oppimiskokonaisuuksista löytyy STEAM-opinpoluista, joissa on neljä osa-aluetta: askartelu ja rakentelu, tutkiminen ja innovointi, koodaus ja ohjelmointi ja digitaalinen valmistaminen (ks. kuva alempana).

Oppilaat ovat mukana oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa, ja opettajien keskinäinen yhteistyö on tärkeää. STEAM-opetus onnistuu parhaiten, kun se on osa koulun opetussuunnitelmatyötä.

Oppilaskeskeisyys tärkeää

Oppimisprossilla on suuri merkitys, sillä sen aikana huomataan arkioppimisen tärkeys ja oppilaiden taidot. STEAM-pedagogiikassa oppilaskeskeisyys on ensisijaista. Laaja-alaisista taidoista korostuvat yleensä ongelmanratkaisutaidot, ryhmätyöskentelytaidot ja vastuun ottaminen. Oppilailla on mahdollisuus näyttää taitonsa ja osaamisensa eri tavoin. Opettajan rooli onkin auttaa oppilasta huomaamaan nämä taidot. Sen vuoksi formatiivisen arvioinnin merkitys korostuu. 

Monipuoliset, luovat ja avoimet teknologiarikasteiset oppimisympäristöt (makerspace) suunnitellaan ja luodaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oulun kouluilla on jo useita hienoja oppimisympäristöjä, joille oppilaat ovat keksineet nimet, kuten Värkkäämö, Koklaamo ja Tuunaamo.

Tutustu Oulun koulujen Steam-toimintaan Steam in Oulu -sivustolla.

STEAM-opinpolut

Kuvio: STEAM-opinpolut

 

Videolla esitellään, mitä STEAM-opetus tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan Oulun peruskouluissa ja päiväkodeissa. Videolla on tekstitys suomeksi.

Steam in Oulu (English subtitles)

Lisätietoja

Maikki Manninen
p. 040 614 9138
maikki.manninen[at]ouka.fi

Paula Vorne
p. 050 407 6278
paula.vorne[at]eduouka.fi