Koulun käytänteitä

Rästikokeet

Rästikoe järjestetään keskiviikkoisin klo 14.20-15.45 luokassa 253.

Mikäli oppilas ei saavu ennalta sovittuun rästikokeeseen ilman hyväksyttyä syytä ja koe on edelleen suorittamatta, kokeesta annetaan arvosanaksi 4.

Mikäli hyväksyttyä syytä poisjäännille ei ilmoiteta, ei uusimismahdollisuutta anneta.

Lomat ja poissaolot

  • Jos oppilas on sairas, huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta luokanvalvojalle Wilman kautta mahdollisimman nopeasti. 

  •  

  • Jos oppilaalla on koe poissaolopäivänä, oppilaalla on mahdollisuus tehdä koe jälkeenpäin rästikoeaikaan, joka on keskiviikkoisin klo 14.30. 

  •  

  • Huoltaja voi hakea oppilaalle lomaa kouluaikana lomakkeella, joka löytyy Wilmasta kohdasta hakemukset ja päätökset. 

  •  

  • Luokanvalvoja hyväksyy viiden päivän ja sitä lyhyemmät lomat. Rehtori hyväksyy yli viiden päivän lomat. Koulu edellyttää, että luvan saanut oppilas ei tilapäisen loman vuoksi jää jälkeen opiskelussaan. Oppilaan tulee itsenäisesti opiskella loma-aikana läpikäydyt asiat. 


  • Alla olevasta linkistä aukeaa tulostettava rästitehtävälomake, johon oppilas voi kerätä etukäteen poissaolon ajalta opiskeltavat asiat ja tehtävät eri oppiaineista. 

 

Rästitehtävälomake

 

 

Oppilaskaapit

Kaikille oppilaille on numerolukolla varustettu oppilaskaappi. Kaapissa kannattaa säilyttää arvotavaraa ja päällysvaateita, koska koulun käytävillä liikkuu paljon ulkopuolisia henkilöitä ja arvotavarat eivät ole käytävillä turvassa. Kaapissa ei saa säilyttää koulussa kiellettyjä aineita tai esineitä. Koulun henkilökunnalla on avaimet kaappeihin ja ne voidaan tarvittaessa tarkistaa, jos epäilys herää.