Rehtorin terveiset

Oppilasmäärä kasvaa Laanilan yläasteella nyt alkavana lukuvuonna ja hätyyttelemme jo 400 oppilaan rajapyykkiä. Yläaste on lukuvuonna 2018-2019 kuusisarjainen ja tilanahtautta tullaan kokemaan vielä lisää lähivuosina, kun Hiukkavaaran alueen kasvu sekä keskustan läheisyys tuovat alueelle uusia lapsiperheitä, joissa on yläkouluikäisiä nuoria. Laanila tarjoaa koulupaikan kaikille Hiukkavaaran alueelle muuttaville yläkouluikäisille siihen asti kunnes Hiukkavaaratalossa alkaa yläkoulutoiminta. Tähän menee vielä kolme lukuvuotta. Laanilan lukion oppilasmäärän ollessa 320 oppilasta on yhteenlaskettu oppilasmäärä Laanilan koulurakennuksessa yli 700 oppilasta.
 
Laanilan yläaste on edelleen vahvasti mukana kansainvälisyystoiminnassa. Meneillään on Erasmus+ -projekti yhteistyössä Iso-Britannian, Espanjan ja Islannin kanssa. Uutena mielenkiintoisena lisänä on Kiinayhteistyö Sister School -hankkeen merkeissä. Oulun kaupungin ystävyyskaupunki Kiinassa on Hangzhou, jossa ollaan kiinnostuneita suomalaisesta koulusta ja yhteistyöstä oululaisten koulujen kanssa. Sisarkoulumme Zhaohui middle schoolin oppilasryhmä ja kaksi opettajaa tulevat vierailulle tutustumaan Laanilan yläasteeseen heti lukuvuoden alussa elokuussa. Toiveissa on tehdä Laanilan oppilaiden kanssa vastavierailu keväällä 2019. Matkasta Kiinaan tulee varmasti ikimuistoinen niille oppilaille, ketkä pääsevät edustamaan Laanilan yläastetta tälle vierailulle. Nämä projektit ovat meille tärkeitä, koska ne tuovat kouluumme tuulahduksen muista kulttuureista.
 
Koulumme on hyvinvointikoulu ja liikkuvakoulu. Nämä teemat näkyvät koulussa mm. liikkuvien välituntien ja kahdesti vuodessa järjestettävien hyvinvointiviikkojen muodossa. Oppilaiden osallisuus on meille tärkeää Laanilassa ja meillä on aktiivinen oppilaskunta. Oppilaskuntamme hallituksen jäsenet ovat olleet näkyvästi mukana vaikuttamassa mm. lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa.   
 
Koulumme on saanut kesän perusparannusten jälkeen uuden sisäpihan, joka toivottavasti houkuttelee oppilaita viettämään välitunteja ulkosalla. Parhaimmilla keleillä jopa ulkona syöminen on mahdollista, koska pihalle on tulossa ruokalan seinustan viereen pöytiä. Sisäpihalle on myös mahdollista koota siirrettävä esiintymislava, jota on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon alkusyksyisin ja keväisin, kun kelit ovat suotuisat. Sisäpihan entisten portaiden tilalle on rakennettu katsomo, josta voi seurata esiintymislavan tapahtumia. Aika näyttää kuinka hyvin osaamme hyödyntää tämän uuden sisäpihan tuomia mahdollisuuksia.
 
Uusi opetussuunnitelma rantautui viime syksynä yläkouluihin. Nyt alkavana lukuvuonna kasit tekevät liikuntatunneilla uuden OPS:n mukaisesti MOVE-mittaukset. Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.
 
Tässä muutoksen nivelvaiheessa pyrimme keskittymään opetuksessa ja opiskelussa olennaiseen. Tavoitteena on varustaa oppilaat hyvillä valmiuksilla jatko-opiskelupaikkoja ajatellen. Tämän kaiken keskiössä on Laanilan hyvän hengen vaaliminen ja yhteistyön korostaminen niin lukion kuin muidenkin lähikoulujen kanssa. Uusien tuulien puhaltaessa meille tärkeintä on tarjota oppilaille mahdollisimman hyvä ja turvallinen koulu. Kasvatustyössä yhteistyö kotien kanssa on tärkeää ja toivonkin sen jatkuvan yhtä välittömänä kuin tähänkin saakka.
 
Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!
terveisin Mikko Säntti
rehtori