Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

Syyslukukausi 2017 on erityinen Laanilan koulussa, koska se on koulumme 60. toimintavuosi ja se ajoittuu sopivasti Suomen 100 v. juhlavuoden kanssa samalle syksylle. Juhlallisuudet huipentuvat marraskuussa Laanilan koulun 60 v. juhlaan, joka pidetään perjantaina 17.11.
 
Laanilan koulu aloitti toimintansa 1957 ”Oulun keskikoulu”-nimellä. Nopeasti kasvavassa teollisuuskaupungissa oli tuohon aikaan lapsilla huonot pääsymahdollisuudet oppikouluihin ja parannusta tilanteeseen haettiin anomalla lupaa yksityiskoulun perustamiseen. Valtioneuvoston perustamislupa suomenkieliselle viisiluokkaiselle keskikoululle heltisi toukokuun 16. päivänä 1957. Koulun aloitusvuonna opiskelijoita oli 120.
 
Nykyään Laanilan yläasteella opiskelee 350 oppilasta ja Laanilan lukiossa 320 opiskelijaa. Henkilöstö mukaan lukien rakennuksessa työskentelee päivittäin hieman yli 700 ihmistä.
 
Laanilan yläaste on nyt alkavana lukuvuonna edelleen vahvasti mukana kansainvälisyystoiminnassa. Meneillään on Erasmus+ projekti yhteistyössä Espanjan ja Islannin kanssa. Uutena alkaa Nordplus-projekti, joka tuo koulullemme lisää kontakteja ulkomailta. Nämä projektit tuovat kouluumme kansainvälisiä vieraita ja tuulahduksen muista kulttuureista.
 
Koulumme on hyvinvointikoulu ja liikkuvakoulu. Nämä teemat näkyvät koulussa mm. liikkuvien välituntien ja kahdesti vuodessa järjestettävien hyvinvointiviikkojen muodossa.  
 
Uusi opetussuunnitelma rantautuu nyt syksyllä yläkouluihin ja seitsemännen luokan oppilaat aloittavat yläkoulun uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Ennen kysyttiin: mitä? Nyt kysytään: miten? Keskeisintä uudessa OPS:ssa on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppijan roolia aktiivisen toimijana. Tässä muutoksen nivelvaiheessa pyrimme keskittymään opetuksessa ja opiskelussa olennaiseen. Tavoitteena on varustaa oppilaat hyvillä valmiuksilla jatko-opiskelupaikkoja ajatellen. Tämän kaiken keskiössä on Laanilan hyvän hengen vaaliminen ja yhteistyön korostaminen niin lukion kuin muidenkin lähikoulujen kanssa.
 
Uusien tuulien puhaltaessa meille tärkeintä on tarjota oppilaille mahdollisimman hyvä ja turvallinen koulu. Kasvatustyössä yhteistyö kotien kanssa on tärkeää ja toivonkin sen jatkuvan yhtä välittömänä kuin tähänkin saakka.
 
Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!
terveisin Mikko Säntti
rehtori