Rehtorin terveiset

Lukuvuosi 2019-2020
 
Oppilasmäärä on kasvanut viime vuosina Laanilan yläasteella ja nyt alkavana lukuvuonna meillä opiskelee yli 400 oppilasta. Lukuvuonna 2018-2019 koulumme oli kuusisarjainen, mutta nyt meillä aloittaa seitsemän seiskaluokkaa. Laanilan alue on vetovoimainen, koska Hiukkavaaran kasvu sekä keskustan läheisyys tuovat alueelle uusia lapsiperheitä, joissa on yläkouluikäisiä nuoria. Menee vielä muutama vuosi ennen kuin Hiukkavaarassa alkaa opetus yläkoululaisille. Laanilan lukion oppilasmäärän ollessa 320 oppilasta on yhteenlaskettu oppilasmäärä Laanilan koulurakennuksessa yli 700 oppilasta.
 
Laanilan yläaste on edelleen vahvasti mukana kansainvälisyystoiminnassa. Haemme aktiivisesti yhteistyökumppaneita Erasmus-ohjelman kautta ja olemme yhteistyössä Kiinan Hangzhoun kanssa Sister School-hankkeen merkeissä. Hangzhou on Oulun kaupungin ystävyyskaupunki Kiinassa ja siellä ollaan kiinnostuneita suomalaisesta koulusta ja yhteistyöstä oululaisten koulujen kanssa. Koulultamme vieraili ryhmä oppilaita ja henkilökuntaa sisarkoulussamme Zhaohui middle schoolissa tämän vuoden huhtikuussa. Odotettavissa on vastavierailu mahdollisesti tämän lukuvuoden aikana Nämä projektit ovat meille tärkeitä, koska ne rikastuttavat koulumme arkea ja tuovat mukanaan tietoutta muista kulttuureista.
 
Koulumme on hyvinvointikoulu ja liikkuvakoulu. Nämä teemat näkyvät koulussa mm. liikkuvien välituntien ja kahdesti vuodessa järjestettävien hyvinvointiviikkojen muodossa. Oppilaiden osallisuus on meille tärkeää Laanilassa ja meillä on aktiivinen oppilaskunta. Oppilaskuntamme hallituksen jäsenet ovat olleet näkyvästi mukana vaikuttamassa mm. lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa. Laanilan koulussa toimii myös vanhempaintoimikunta LYKKY, johon kaikki vanhemmat ovat tervetulleita.  
 
Kannustamme oppilaita viettämään välituntinsa ulkosalla. Koulun piha on havaittu hyväksi ajanviettopaikaksi ainakin silloin, kun kelit ovat suotuisat. Välituntiliikuntaa varten koululla on välituntiliikuntavälineiden varasto, josta voi lainata palloja ja muita välineitä pihalle. Koulumme on vastikään saanut uuden sisäpihan, joka toivottavasti houkuttelee oppilaita viettämään välitunteja ulkosalla. Parhaimmilla keleillä jopa ulkona syöminen on mahdollista, koska pihalla on ruokalan seinustan vieressä pöytiä. Sisäpihalle on myös mahdollista koota siirrettävä esiintymislava, jota on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon alkusyksyisin ja keväisin, kun kelit ovat suotuisat. Sisäpihan entisten portaiden tilalle on rakennettu katsomo, josta voi seurata esiintymislavan tapahtumia. Aika näyttää kuinka hyvin osaamme hyödyntää tämän uuden sisäpihan tuomia mahdollisuuksia.
 
Uusi opetussuunnitelma on rantautunut yläkouluihin syksyllä 2017. Uuden OPS:n mukaisesti kasit tekevät liikuntatunneilla MOVE-mittaukset. Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Ensimmäiset uuden OPS:n mukaiset päättötodistukset jaetaan yseille keväällä 2020.
 
Tässä muutoksen nivelvaiheessa pyrimme keskittymään opetuksessa ja opiskelussa olennaiseen. Tavoitteena on varustaa oppilaat hyvillä valmiuksilla jatko-opiskelupaikkoja ajatellen ja tarjota oppilaille hyvä ja turvallinen koulu. Tämän kaiken keskiössä on Laanilan hyvän hengen vaaliminen ja yhteistyön korostaminen niin lukion kuin muidenkin lähikoulujen kanssa. Kasvatuskumppanuudessa yhteistyö kotien kanssa on tärkeää ja sen toivon jatkuvan yhtä välittömänä kuin aikaisempinakin lukukausina.                                                                                                                                                                                                   
 
Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille ja iloa opiskeluun!
 
terveisin Mikko Säntti
rehtori