Erityinen tuki

ERITYISOPETUS

 
Toimipisteen osoite on Oulun Lyseon lukio Kajaaninkatu 3.
 
 
Laanilassa maanantaisin
 
- lukeminen on hidasta, aika ei riitä tunneilla tai kokeissa
- ymmärtävä lukeminen ei suju
- kirjoitusvirheet yleisiä
- tekstin tuottaminen työlästä
- vieraat kielet tai matematiikka tökkii
- keskittyminen ja tarkkaavaisuus häiriintyvät helposti
- jotain muuta?
 
Asioista kannattaa keskustella ensin aineenopettajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa, mutta opiskelija voi ottaa myös itse suoraan yhteyttä lukion erityisopettajaan.
 
Erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia.
 
Erityisopettaja ei opeta oppiainesisältöjä, mutta hän voi tukea ja ohjata opiskelijaa esimerkiksi ajanhallinnan, itselle sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin löytämisessä joko Opin opiskelemaan - kurssilla tai yksilöohjauksessa.
 
Ohjauksen yhteydessä erityisopettaja voi tarvittaessa laatia opiskelijalle lukilausunnon ylioppilastutkintoa varten.
 
Erityisopettaja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan.
 
 

Erityisopettaja

Titta Torppa

puh 044 703 9675

titta.torppa(at)ouka.fi tai wilman kautta.