Erityinen tuki

ERITYISOPETUS

 
Toimipisteen osoite on Oulun Lyseon lukio Kajaaninkatu 3.
 
 
Laanilassa maanantaisin
 
- lukeminen on hidasta, aika ei riitä tunneilla tai kokeissa
- ymmärtävä lukeminen ei suju
- kirjoitusvirheet yleisiä
- tekstin tuottaminen työlästä
- vieraat kielet tai matematiikka tökkii
- keskittyminen ja tarkkaavaisuus häiriintyvät helposti
- jotain muuta?
 
Asioista kannattaa keskustella ensin aineenopettajan, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa, mutta opiskelija voi ottaa myös itse suoraan yhteyttä lukion erityisopettajaan.
 
Erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia.
 
Erityisopettaja ei opeta oppiainesisältöjä, mutta hän voi tukea ja ohjata opiskelijaa esimerkiksi ajanhallinnan, itselle sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin löytämisessä joko Opin opiskelemaan - kurssilla tai yksilöohjauksessa.
 
Ohjauksen yhteydessä erityisopettaja voi tarvittaessa laatia opiskelijalle lukilausunnon ylioppilastutkintoa varten.
 
Erityisopettaja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan.
 
 
 

LUKION KOULUPSYKOLOGI JA KOULUKURAATTORIPALVELUT

Lukion koulupsykologi ja koulukuraattori ovat opiskelijahuollon työntekijöitä. Heidän työnsä keskeinen tavoite on tukea ja ohjata opiskelijaa opiskeluun, kehitykseen sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä edistää opiske-lijoiden ja koko opiskeluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lukion koulupsykologit ja koulukuraattorit osallistuvat oppilaitosten opiskelijahuollollisen työn suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen mm. oppilaitoksen moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.

Lukion koulupsykologiin tai koulukuraattoriin voi olla yhteydessä mm. opiskeluun, omaan elämäntilanteeseen, ihmissuhteisiin, jaksamiseen tai mielialaan liittyvissä asioissa. Lukion koulupsykologi ja koulukuraattori tapaavat opiskelijoita yksilökäynneillä sekä tekevät tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan vanhempien, oppilaitoksen henkilö-kunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.

Koulukuraattori Hanna Laurila p. 040 632 6939, hanna.laurila(at)ouka.fi

Koulupsykologi Kati Palosaari p. 040 632 6096, kati.palosaari(at)ouka.fi

 

Erityisopettaja

Titta Torppa

puh 044 703 9675

titta.torppa(at)ouka.fi tai wilman kautta.

Koulukuraattori

Hanna Laurila

040 632 6939

 

Koulupsykologi

Kati Palosaari

040 632 6096