KANSLIA JA OPINTOSOSIAALISET ASIAT

 
Koulusihteerit ovat
Ritva Tuohino, (ma-pe) puh 050 316 6619, ritva.tuohino(at)ouka.fi
Heidi Kaarre, (ma ja ke) puh. 050 316 6734, heidi.kaarre(at)ouka.fi
Yhteydenotot kansliaan ensisijaisesti sähköpostilla.
 
 
Koulusihteeri on tavattavissa päivittäin koulun kansliassa. Koulun kansliasta opiskelija voi hakea opiskelijatodistuksen ja yo-kirjoitusten tulokset. KELA:n opintotukiasioissa opiskelija asioi koulusihteerin kanssa.
 
Lukion opiskelija voi saada opintotukena opintorahaa, asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa. Opintorahaa voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle. Myöntämisen perusteina ovat opiskelijan omat tulot ja hänen vanhempiensa yhteenlasketut tulot viimeksi toimitetussa, lain voiman saaneessa valtion verotuksessa. Lukion opiskelija voi saada tietyin edellytyksin asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa. Mikäli olet kiinnostunut niistä, käänny opinto-ohjaajan puoleen. Lukiolainen voi saada koulumatkatukea, mikäli hänen päivittäinen yhdensuuntainen koulumatkansa on vähintään 10km sekä koulumatkakustannukset kuukaudessa ylittävät 50,45 euroa. Lisätietoja saa koulusihteeriltä koulukansliasta.