Koulun esittely

YLEISTÄ

Laanilan lukiossatyöskentelee hyvissä opiskeluolosuhteissa noin 310 opiskelijaa ja 25 opettajaa. Koulumme motto on luja, lämmin ja luotettava. Sen mukaisesti kehitämme määrätietoisesti tietojamme ja taitojamme ja vaalimme lukiossamme yhteisöllisyyden ja välittämisen ilmapiiriä. Opettajamme ovat kannustavia ja heillä on käytössään uusinta teknologiaa.

Unesco ASP-  ja Vihreä lippu –kouluna meille tärkeitä asioita ovat kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Tarjoamme mm. englanninkielistä kansainvälisyyskasvatusta, kulttuuriluentoja, ruotsinkielistä kummiopiskelijatoimintaa ja vapaaehtoistyön opintoja. Vuosina 2013- 2015 olemme mukana Comenius-hankkeessa "Citizens of Careland!".

Uusia opiskelijoitamme tuemme monin tavoin. Kaikille lukion aloittaville tarjoamme opiskelutekniikan kurssin, joka helpottaa siirtymää peruskoulusta lukioon. Opiskelijahuoltoa olemme kehittäneet määrätietoisesti. Opiskelijoidemme tukena arjessa ovat muun muassa tutor-opiskelijat.

Laanilan lukiossa on tarjolla kaikissa oppiaineissa koulukohtaisia kursseja. Meillä voi opiskella esim. liikunnan erikoiskursseja, biokemiaa ja -fysiikkaa, tähtitiedettä, ilmaisutaitoa, sosiaalipsykologiaa, viittomakieltä, yrittäjyyttä ja kotitaloutta. Monipuoliseen kurssitarjontaamme voit tutustua nettisivuillamme.

Koulumme oppilaskunta on ollut perinteisesti innokas ja aikaansaava.  Laanilan lukiossa opiskelijat ja opettajat kehittävät koulua yhdessä. Tervetuloa mukaan Laanilan henkeen!

 

Opiskelijoidemme mielestä Laanilan lukiossa hyvää on

- viihtyisä ja kannustava ilmapiiri

- mukavat, taitavat opettajat

- monipuolinen kurssitarjonta

- mahdollisuus olla oma itsensä

- että tyttöjä ja poikia on yhtä paljon

- herkullinen kouluruoka


HISTORIA


Laanilan lukio on "Oulun vanhojen koulujen jälkeläinen". Vanhemmat edeltäjät olivat viisiluokkainen Oulun keskikoulu 1957–1962 sekä kahdeksanluokkainen Laanilan yhteiskoulu 1962–1974. Laanilan lukion nimellä koulu jatkoi vuodesta 1974. Koulu on läpikäynyt viisi rakennusvaihetta 1960-1980 -lukujen aikana. Koulurakennus peruskorjattiin ja laajen- nettiin nykyiseen muotoonsa vuosina 2001-2002.


Laanilan lukion rehtorit:
Aune Parviainen 1957-1968
Jorma Seppänen 1968-1999
Pekka Fredriksson 1999-2008
Timo Kärkkäinen 2008-
 

Laanilan lukion esittelyvideo (flv)

 

Oulun lukio - Mun lukio