Kuule istuta vielä se omenapuu YO - juhlapuhe 4.6.2016 / Timo Kärkkäinen

”Vaikka tietäisin, että huomenna tulisi maailmanloppu, istuttaisin tänään omenapuun.”

Kunnioitetut riemuylioppilaat, arvoisat uudet ylioppilaat, teidän läheisenne ja oman talon väki.

Laanilan lukion 59. toimintavuosi on päättymässä. Tämä juhla kruunaa lukuvuoden työn ja teidän lukionne päättävien osalta koko kolme- tai nelivuotisen opiskelurupeaman. Koulussamme on vuoden aikana ahertanut yli 300 opiskelijaa, joukossamme vaihto-opiskelijat Belgiasta, Italiasta ja Saksasta. Teitä ylioppilaita on valmistunut kaikkiaan 80. Juhlassamme on mukana myös 50 vuotta sitten, keväällä 1966, Laanilan lukiosta ylioppilaiksi valmistuneita. Hienoa, että olette tänään mukana iloitsemassa kanssamme uusista ylioppilaista. Teissä ja teidän mukananne kulkee väkevä viesti, että koulullamme on syvät, vankat juuret ja että koulutuksen arvo ja merkitys säilyvät vuosien virratessa.

Päättymässä oleva lukuvuosi muistetaan Oulussa muiden muassa kouluverkkokeskustelusta ja -selvityksistä. Kaupunginhallitus linjasi joulukuussa 2015, että Oulussa siirrytään lähivuosina vaiheittain kohti tiivistyvää lukioverkkoa. Ylihuomenna kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan uusinta esitystä, jonka mukaan Laanilan lukio jatkaisi tällä nykyisellä paikalla myös kesän 2019 jälkeen. Lopullista päätöstä Laanilan lukion kohtalosta odotamme kaupunginvaltuuston kokouksesta reilun viikon päästä 13.6. Olipa päätös millainen tahansa toivon, että siinä on viisaasti huomioitu niin talouden realiteetit kuin päätösten kohteena olevat ihmiset, meidät yksilölliset, erilaiset opiskelijat ja opettajat. Ihmisistä kouluverkoissakin on viime kädessä kysymys.

Laanilan lukiossa on tänä vuonna keskitytty erityisesti kahteen asiaan: opetussuunnitelmatyöhön sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Sivistys-j a kulttuurilautakunta hyväksyi uuden opetussuunnitelmamme viime viikolla ja se astuu voimaan lukionsa aloittavilla 1.8.2016. Sähköisen pedagogiikan yksi virstanpylväs saavutetaan ensi syyskuussa, jolloin järjestetään ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet filosofiassa, maantieteessä ja saksan kielessä. Kevääseen 2019 mennessä ylioppilaskokeet muuttuvat sähköisiksi kaikissa oppiaineissa.

Opetussuunnitelmatyössä koulullemme syntyi visio, unelma: Sydämellinen oppimisympäristö tulevaisuuden tekijöille. Tähän suuntaan haluamme kulkea yhdessä teidän nuorten kanssa. Kaikkiin asioihin, kuten rahoitukseen ja kouluverkkoon, emme pysty kovin paljon vaikuttamaan. Onneksi moni asia on kuitenkin omissa käsissämme. Voimme kehittää opetusta ja arviointia sekä vahvistaa osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia ja näin olemme myös toimineet. Olemme laatineet laadukkaan opetussuunnitelman, valmistautuneet huolellisesti opetuksen ja ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen sekä kehittäneet määrätietoisesti yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kuten ryhmänohjausta. Työmme etuoikeus on ollut ja on oppia teiltä, tulevaisuuden tekijöiltä. Toivon, että me olemme pystyneet ja pystymme tarjoamaan teille, opiskelijoillemme, ihmisläheisen ja turvallisen ympäristön kasvaa ja oppia.

Kansainvälinen toimintamme on ollut vilkasta. Mainitsen siitä kaksi esimerkkiä. Syksyllä joukko opiskelijoitamme osallistui konferenssiin Unescon päämajassa Pariisissa. He esittelivät applikaatio-ideansa, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta valtamerien tilasta. Kohti uudistuvaa koulua –hankkeen myötä muutama opiskelija ja opettaja vierailivat marraskuussa Kanadassa Canmoressa, josta tehtiin vastavierailu tänne meille helmikuussa. Myös vihreä lippu –toimintamme on ollut aktiivista, kruununaan toukokuussa järjestämämme ympäristö- ja yhteisöpäivä. Näiden ja monien muiden tapahtumien ja hankkeiden ohella olemme pitäneet myös muutamia normaaleja oppitunteja.

Opetushallitus julkaisi eilen päätöksen, että Laanilan lukio on valittu valtakunnalliseen lukioiden kehittämisverkostoon syksystä 2016 alkaen. OPH:een saapui määräajassa 165 hakemusta, joista verkostoon valittiin 84 lukiota. Verkoston toiminta jatkuu ainakin kaksi vuotta. Sen tavoitteena on kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria. Omassa hakemuksessamme painotimme osallistavan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämiseksi tekemiämme ratkaisuja ja kiinnostustamme jatkaa tätä kehittämistyötä edelleen.

Hyvä juhlayleisö.

Moni Laanilan kouluun aikanaan opettajaksi tullut viihtyy täällä eläkeikään saakka. Näin myös liikunnanlehtorimme Mikko Heinonen, joka päättää noin 20 -vuotisen työrupeamansa Laanilassa tähän juhlaan. Mikko, moniulotteisena, kekseliäänä, ihmisistä ja elämästä kiinnostuneena olet jättänyt lähtemättömän, hyvän jäljen monen ikäluokan ja meidän työtovereittesi mieleen. Työmotivaatiosi keskeinen lähde on ollut nuorten liikkumisinnon herättäminen. Oletkin todennut, että paras palkinto on, kun joku entinen opiskelija kertoo saaneensa kipinän liikkumiseen liikuntatunneiltasi. Toivon sinulle, Mikko, virkeitä, elämänmakuisia eläkepäiviä.

Kiitän lämpimästi kaikkia opiskelijoita ja koko henkilökuntaa lukuvuoden 2015-2016 aherruksesta ja yhteisistä kokemuksista. Erikseen haluan mainita idearikkaan ja toimeliaan opiskelijakunnan hallituksen. Kiitän yhteistyökumppaneita ja stipendien lahjoittajia. Kiitän teitä (meitä) vanhempia kasvatuskumppanuudesta ja hiljaisesta tuestanne. Yhdenkään vanhemman, isovanhemman ja muun läheisen ei kannata vähätellä omaa rooliaan ja merkitystään näiden valkolakkien taustalla.

Onnittelen teitä uudet ylioppilaat saavutuksestanne. Lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus ovat hieno palkinto noin 12 vuoden kouluponnisteluistanne. Tiedän, että emme onnistuneet joka tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla rohkaisemaan ja kannustamaan teitä näiden lukiovuosien aikana. Nämä vuodet ovat kasvattaneet meitä. Toivon, että näin on käynyt myös teille ja että eväsreppuunne on kertynyt sekä tietoja ja taitoja että rohkeutta valita ja luottamusta heittäytyä. Luottamusta antaa veden kuljettaa ja rohkeutta uida tarvittaessa tarmokkaasti vastavirtaan.

Alussa lainaamani, Martti Lutherin suuhun pantu toteamus ”vaikka tietäisin, että huomenna tulisi maailmanloppu, istuttaisin tänään omenapuun” on itse asiassa peräisin noin 70 vuoden takaa. Sen kirjoitti yhteisölleen saksalainen pappi Karl Lotz lokakuussa 1944, toisen maailmansodan loppuvaiheissa. Mikä on tuon ajatuksen viesti meille?

Voisiko se olla, että tulipa elämässä vastaan millaisia käänteitä ja vaiheita tahansa, kannattaa riippua kiinni luottamuksessa ja toivossa, että asiat järjestyvät, kun teen voitavani. Tulipa opiskelun, koulunpidon tai missä tahansa ulkoisissa puitteissa millaisia muutoksia tahansa, tärkeintä on säilyttää tulevaisuudenusko, toivo paremmasta, toimia yhdessä sekä huolehtia omasta ja läheisten hyvinvoinnista, kasvusta ja oppimisesta.

Arvoisat uudet ylioppilaat. Aina kannattaa istuttaa ja kulloinkin käsillä oleva tilanne on juuri se oikea hetki istuttaa omenapuu. Muistutuksena tällaisesta hyvään tulevaisuuteen luottavasta asenteesta koulumme pihalla kasvaa ja vahvistuu teidän omenapuunne. Se on elämänvoiman ja jatkuvuuden symboli. Se on tulevaisuuden puu, joka kasvaa omaan tahtiinsa, ei sitä tarvitse ohjailla. Se näyttää meille, millainen on elämän kiertokulku. Se viestii muutoksesta, jossa lopun jälkeen seuraa aina uusi alku. Uusi kesä, uudet kukat, uudet hedelmät. Elämä, myös sinun elämäsi, on rikas näistä uusista aluista.

Toivon teille jokaiselle riemullista juhlapäivää, virkistävää, uudistavaa kesää ja monia, monia omenapuiden istuttamisen hetkiä!