Luottamuksen hetkiä YO-juhlapuhe 3.6.2017 / Timo Kärkkäinen

"Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin. Yleensä se kannattaa siinäkin tapauksessa, ettei itse siihen edes uskoisi. Sillä usein on käynyt käänteisesti niin, että uhkakuvat alkavat toteutua juuri sen takia, että niihin varaudutaan." (Mauno Koivisto 25.11.2013)

Kunnioitetut riemuylioppilaat, arvoisat uudet ylioppilaat, hyvät ylioppilaiden kotijoukot ja Laanilan väki.

Laanilan lukion 60. toimintavuosi on päättymässä. Tämä juhla kruunaa lukuvuoden työn ja teidän lukionne päättävien osalta koko kaksi, kolme- tai nelivuotisen opiskelurupeaman. Koulussamme on vuoden aikana ahertanut yli 300 opiskelijaa, joukossamme vaihto-opiskelijat Belgiasta ja Japanista. Teitä ylioppilaita on valmistunut kaikkiaan 102, joista 90 tänään. Määrä on upea, laadusta puhumattakaan.  Juhlassamme on mukana myös 50 vuotta sitten, keväällä 1967, Laanilan lukiosta ylioppilaiksi valmistuneita. Hienoa, että olette tänään mukana iloitsemassa kanssamme uusista ylioppilaista. Teissä ja teidän mukananne kulkee väkevä viesti, että koulullamme on syvät, vankat juuret ja että koulutus kantaa tulevaisuuteen.

60. toimintavuosi. Olemme juhlan kynnyksellä. 60 vuotta sitten Oulun keskikoulun kannatusyhdistys jätti anomuksen uuden yksityisen keskikoulun perustamisesta Ouluun Laanilan kaupunginosaan. Rehtori Aune Parviainen kuvasi hankkeen taustaa ja onnistumista koulumme ensimmäisessä vuosikertomuksessa toukokuussa 1958: ”Oulussa ovat lasten pääsymahdollisuudet oppikouluihin olleet huonot, sillä nopeasti kasvavassa teollisuuskaupungissamme on oppikouluja liian vähän. Jotta saataisiin jossain määrin parannusta tilanteeseen, ryhdyttiin kevättalvella 1957 puuhaamaan uutta yksityistä oppikoulua tänne. Valtioneuvoston perustamislupa Oulun keskikoulua, suomenkielistä viisiluokkaista keskikoulua varten saatiin toukokuun 16. p:nä 1957.”

Sodanjälkeisessä Suomessa uskottiin vahvasti koulutukseen ja sivistykseen. Koulutukseen oltiin valmiita investoimaan. Koulutususko kantoi tuolloin ja on vuosikymmenten kuluessa kantanut ja turvannut hyvinvointia vaikeinakin aikoina. Myös tämän koulun vaiheissa on tarvittu ihmisiä, joiden sydämen asiana on ollut koulutus- ja sivistyspääoman kartuttaminen ja jakaminen. On tarvittu ymmärrystä, että oppiminen, ihmisenä kasvaminen ja kestävä tulevaisuus rakentuvat parhaiten siellä, missä ihminen kokee olevansa turvassa, ymmärretty ja hyväksytty. Tätä kokemusta meillä Laanilassa on sanoitettu esimerkiksi iskulauseilla luja, lämmin, luotettava tai Rakkauden Laanila.

Hyvä juhlayleisö

Rehtorin yksi mieluisa ja samalla vaativa tehtävä näin keväisin on yrittää kuvata lukuvuoden tapahtumat yhtä aikaa kattavasti ja tiiviisti. Vanhoja vuosikertomuksia selatessani viehätyin jo edellä mainitun koulumme ensimmäisen rehtorin Aune Parviaisen kiteytykseen keväältä 1967, joka oli teidän riemuylioppilaiden valmistumisvuosi: ”Tänään päättyy koulun kymmenes toimintavuosi, joka on kulunut ahkerassa ja säännöllisessä työssä.” Emme tiedä, onko rehtori Parviaiselle tullut kiire tai viime tippa vai onko ilmaus pitkällisen pohdinnan tulos, mutta jotain hyvin oivaltavaa ja ajatonta siinä on. Ahkera ja säännöllinen työ. Tuo elämän menestysresepti. Tuloksekas koulunpito, opettaminen ja opiskelu vaativat ahkeruutta ja säännöllisyyttä ja kääntäen, sitä ne parhaimmillaan ovat. Sitkeys ja sinnikkyys yhdistettynä luottavaan tulevaisuususkoon kantavat pitkälle lukio- ja jatko-opinnoissa, työssä ja elämässä ylipäänsä.

Erityistä nyt päättymässä olevassa lukuvuodessa ovat olleet uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ensimmäisellä vuosiluokalla ja ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset neljässä reaaliaineessa sekä ranskan ja saksan kielessä. Opetussuunnitelmatyö on myös jatkunut muiden muassa arvioinnin kehittämisen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen parissa. Olemme nivoneet työskentelyn osaksi valtakunnallista lukioiden kehittämisverkosto- ja Unesco-koulutoimintaa. Monipuolinen kansainvälisyystoiminta ja -hankkeet, kuten Erasmus+ -hanke ”Leading Lights”, ovat vieneet opiskelijoita ja opettajia Italian Casertaan, Espanjan Melillaan, Sveitsin Cerniin sekä Lontooseen ja näkyneet myös koulullamme monin tavoin. Vihreä lippu – ja opiskelijakuntatoiminta on ollut Laanilan tapaan vireää ja tuloksekasta.

Viime lukuvuosi päättyi odottavissa kouluverkkotunnelmissa. Yritimme tuolloin luottaa, että joka tapauksessa meille käy hyvin. Tätä kevättä värittävät opettajavaihdokset, ja jälleen tarvitsemme luottamusta, että kaikki järjestyy. Paula Lavanko eläköityy, Tiina Rautalin ja Kirsi Valta-Hulkkonen siirtyvät opetus- ja kasvatustyöhön toisaalle ja Marika Lapinkari palaa hoitamaan virkaansa. Lämmin kiitos teille jokaiselle yhteisistä vuosista ja kokemuksista, eteenpäin orientoituneesta työotteestanne ja ennen muuta tavastanne kohdata toinen ihminen, opiskelija, kollega, vanhempi. Hyvää matkaa. Luottakaa, että kaikki menee hyvin, että elämä kantaa.

Suurkiitos lukuvuoden matkasta, ahkerasta, säännöllisestä ja rakkaudella tehdystä työstä koko henkilökunnalle ja kaikille opiskelijoille. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille ja stipendien lahjoittajille. Onnittelen teitä vanhempia ja kiitän kasvatuskumppanuudesta ja hiljaisesta tuestanne. Teidän vanhempien, isovanhempien ja muiden läheisten rooli ja merkitys näiden valkolakkien taustalla on mittaamattoman suuri.  

Hyvät ylioppilaat

Monia suomalaisia kosketti syvästi viime kuussa presidentti Mauno Koiviston kuolema ja hautajaiset. Aloitin puheeni lainauksella hänen 90-vuotishaastattelusta, jonka innoittamana yhä mietin, miten yhden ihmisen elämänkulku voi joskus avata laajan perspektiivin elämään ylipäänsä. Mauno Koivisto oli minun nuoruuteni ja varhaisaikuisuuteni presidentti 1980- ja 1990-lukujen murrosvaiheissa, vähän niin kuin Sauli Niinistö teille nyt 2010-luvulla. Koiviston elämäntarinassa havainnollistuu ahkeran ja säännöllisen työnteon merkitys. Ja kun pitkä elämänkokemus on jalostunut viisaudeksi, saattaa tulla sanoneeksi jotain, joka kantaa monia muita elämän risteyspaikoissa. "Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin”.

Teidän elämässänne kaikki tai ainakin moni asia on mennyt hyvin. Olettehan hoksanneet olla kiitollisia. Te olette ylioppilaita. Pitkään näytti siltä, että lukuvuoden saldomme on tasan sata uutta ylioppilasta Laanilan lukion lahjana 100-vuotiaalle Suomelle. Te laitoitte siitäkin paremmaksi, kalkkiviivoilla joukkonne kasvoi vielä kahdella bonusylioppilaalla. Sydämellinen onnittelu teille kaikille! Olen iloinen, kiitollinen ja ylpeä teistä jokaisesta, uskon, että me kaikki olemme. Teistä moni saavutti yhdessä tai useammassa oppiaineessa erinomaisen tuloksen. Onnittelen siitä ja tuloksen taustalta löytyvästä ahkerasta ja säännöllisestä työstä.

Tulokset, tavoitteiden saavuttaminen on tärkeää. Syvin kiitollisuus ja ylpeys ja samalla haikeus syntyvät tähän hetkeen kuitenkin siitä, kun ajattelen teitä ihmisinä, persoonina, ainutkertaisina ja siten korvaamattomina. Ikävä teitä tulee, mutta se kertoo, että yhteiset hetket ovat olleet merkityksellisiä. Toivon, että teidänkin sisimpäänne on lukiovuosinanne piirtynyt jokin kannustava, rohkaiseva, voimaa antava jälki. Lähtekää tekin luottaen siihen, että kaikki menee hyvin, että elämä kantaa.

Toivon teille kaikille riemullista juhlapäivää, virkistävää, uudistavaa kesää ja monia, monia elämäntäyteisiä, luottamuksen hetkiä ja vuosia.