Opiskelijaksi Laanilaan

Miten Laanilassa opiskellaan?

 • Oppiaineita opiskellaan 3 oppituntia viikos-
  sa kuuden viikon ajan
 • Opiskelija opiskelee keskimäärin noin 6 oppiainetta yhdessä jaksossa
 • Oppitunti on 75 min
 • Jakson viimeinen eli 7. viikko on koeviikko
 • Koeviikko kestää 7 päivää
 • Koeviikolla on yhden oppiaineen koe päi-
  vän aikana
 • Koe kestää kolme tuntia klo 9.00-12.00.
  Ruokailun jälkeen alkaa seuraavan päivän kokeen valmisteleva tunti (kertaustunti).
 • Jaksotodistus jaetaan 5 kertaa lukuvuoden aikana
 • Laanilan lukiossa opiskellaan lukion opetus-
  suunnitelman mukaisesti
 • Oulun lukioissa voit valita kursseja myös toisten lukioiden kurssitarjottimilta. Lukio-
  laiset voivat sisällyttää 2. vuoden lukio-opintoihin ammatillisesti suuntautuvan opintojakson.