Opinto-ohjauksen kurssit

OP1 Minä opiskelijana

Opiskelija tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä yo-tutkintoon. Opiskelija kehittää opiskelutaitojaan ja itsetuntemustaan sekä pohtii jatko-opintojaan. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelu-, ylioppilastutkinto- ja jatko-opintosuunnitelman. (S/H)

 

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä

Opiskelija tutustuu jatko-opintomahdollisuuksiin Suomessa ja syventää työelämätietouttaan. Keskeisiä sisältöjä ovat myös erilaisiin jatko-opintoesittelyihin osallistuminen, työnhakutaidot, opinnot ulkomailla ja yrittäjyys. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa, ylioppilastutkintosuunnitelmaa sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmaa päivitetään. (S/H)

 

OP3 Tutorointi

Kurssilla osallistutaan tuutori-toimintaan. Keväällä valitaan ja koulutetaan 1. vuoden opiskelijoita toimimaan tuutoreina seuraavana lukuvuonna. Tuutorit toimivat vertaistukena opintojen käynnistämisessä ja lukuvuoden suunnittelussa 1. vuoden opiskelijoille yhdessä opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa. Tuutorit osallistuvat myös lukion esittely- ja markkinointitehtäviin. Tuutoritoiminta kestää 2. vuoden kevääseen saakka ja siitä saa yhden kurssimerkinnän. (S/H).

 

OP4 Lukio opointoihin perehtyminen

Kurssi on tarkoitettu 1. vuoden opiskelijoille helpottamaan lukio-opintojen aloitusta. Kurssi suoritetaan 1. ja 2. jaksossa. Kurssilla harjoitellaan eri oppiaineissa tarvittavia opiskelutapoja ja oppimisympäristöjä, tutustutaan koulun tiloihin, käytänteisiin ja välineistöön sekä tutustutaan lukion eri toimijoihin. Opiskelija saa lisää keinoja omasta opiskeluhyvinvoinnista huolehtimiseen. Kurssien tuntien puitteissa ryhmänohjaajat myös tutustuvat ryhmänsä opiskelijoihin. (S/H)

 

OP7 Kohti korkeakouluopintoja

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu korkeakouluopintoihin yleisesti ja perehtyy erityisesti häntä itseään kiinnostaviin aloihin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa ja kurssiin kuuluu yliopisto-opintoihin tutustuminen käytännössä yliopiston tuutoreiden johdolla. Kurssille kuuluu myös itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. (S/H)