Opiskelijahuolto

LUKION KOULUPSYKOLOGI JA KOULUKURAATTORIPALVELUT

Lukion koulupsykologi ja koulukuraattori ovat opiskelijahuollon työntekijöitä. Heidän työnsä keskeinen tavoite on tukea ja ohjata opiskelijaa opiskeluun, kehitykseen sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä edistää opiske-lijoiden ja koko opiskeluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lukion koulupsykologit ja koulukuraattorit osallistuvat oppilaitosten opiskelijahuollollisen työn suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen mm. oppilaitoksen moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.

Lukion koulupsykologiin tai koulukuraattoriin voi olla yhteydessä mm. opiskeluun, omaan elämäntilanteeseen, ihmissuhteisiin, jaksamiseen tai mielialaan liittyvissä asioissa. Lukion koulupsykologi ja koulukuraattori tapaavat opiskelijoita yksilökäynneillä sekä tekevät tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan vanhempien, oppilaitoksen henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.

Koulukuraattori Hanna Laurila p. 040 632 6939, hanna.laurila(at)ouka.fi

Koulupsykologi Kati Palosaari p. 040 632 6096, kati.palosaari(at)ouka.fi

Lukion opiskelijahuoltopalveluihin kuuluvat lisäksi terveydenhoitajan palvelut. Katso tarkemmin kohdasta terveydenhuolto.

 

Opiskelijahuolto Laanilan lukiossa

 
Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvästä oppimisesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille, oppilas- ja opiskelijahuollosta vastaaville viranomaisille ja sitä toteutetaan yhdessä kotien kanssa.
 
Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Pääpaino tulisi olla ennaltaehkäisevässä työssä. Opiskelijan olisi tärkeä saada kokea koulu turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saada apua ongelmatilanteissa. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen vahva perusta.
 
Opiskelijahuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa ohjaavat säädökset. Opiskelijahuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.
 
 

Ohjaussuunnitelma

Laanilan lukion ohjaussuunnitelma 2018-2019

Koulupsykologi

Kati Palosaari

puh 040 632 6096

 

Koulukuraattori

Hanna Laurila

040 632 6939

Opinto-ohjaaja

Hanne-Marika Anttila

044 703 9303

hanne-marika.anttila(at)eduouka.fi

Terveydenhoitaja

Aila Lausmaa

puh 044 703 4623

aila.lausmaa(at)ouka.fi