Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto Laanilan lukiossa

 
Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvästä oppimisesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille, oppilas- ja opiskelijahuollosta vastaaville viranomaisille ja sitä toteutetaan yhdessä kotien kanssa.
 
Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Pääpaino tulisi olla ennaltaehkäisevässä työssä. Opiskelijan olisi tärkeä saada kokea koulu turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saada apua ongelmatilanteissa. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen vahva perusta.
 
Opiskelijahuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa ohjaavat säädökset. Opiskelijahuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.
 

KANSLIA JA OPINTOSOSIAALISET ASIAT

 
Koulusihteeri Ritva Tuohino, puh 050 316 6619, ritva.tuohino(at)ouka.fi on tavattavissa päivittäin koulun kansliassa. Koulun kansliasta opiskelija voi hakea opiskelijatodistuksen ja yo-kirjoitusten tulokset. KELA:n opintotukiasioissa opiskelija asioi koulusihteerin kanssa.
 
Lukion opiskelija voi saada opintotukena opintorahaa, asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa. Opintorahaa voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle. Myöntämisen perusteina ovat opiskelijan omat tulot ja hänen vanhempiensa yhteenlasketut tulot viimeksi toimitetussa, lain voiman saaneessa valtion verotuksessa. Lukion opiskelija voi saada tietyin edellytyksin asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa. Mikäli olet kiinnostunut niistä, käänny opinto-ohjaajan puoleen. Lukiolainen voi saada koulumatkatukea, mikäli hänen päivittäinen yhdensuuntainen koulumatkansa on vähintään 10km sekä koulumatkakustannukset kuukaudessa ylittävät 50,45 euroa. Lisätietoja saa koulusihteeriltä koulukansliasta.

Ohjaussuunnitelma

Laanilan lukion ohjaussuunnitelma 2018-2019

Opinto-ohjaaja

Hanne-Marika Anttila

044 703 9303

hanne-marika.anttila(at)eduouka.fi

Koulukuraattori

Hanna Laurila

040 632 6939

Erityisopettaja

Titta Torppa

puh 044 703 9675

titta.torppa(at)ouka.fi tai wilman kautta.