Opiskelijahuolto

KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

 

Lukiokuraattori Riitta Rönkä, p. 044 703 9674, asiakasvastaanotto lukiolla maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 12 saakka

Lukiopsykologi Minna Kovala-Viita, p. 040 632 6096

Voit olla yhteydessä myös Wilman kautta.

Kuraattorin ja psykologityön keskeinen tavoite on edistää opiskelijoiden opiskelua, kehitystä sekä hyvinvointia ensisijaisesti koko oppilaitosyhteisössä toteutettavana työnä. Kuraattori ja psykologi osallistuvat oppilaitoksen opiskeluhuollollisen työn suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen oppilaitoksen monialaisessa opiskeluhuoltoryhmässä. Kuraattori ja psykologi toteuttavat yhteisöllistä hyvinvointityötä oppilaitoksessa lukuvuosittain tehdyn suunnitelman mukaisesti yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilökunnan sekä yhteistyötahojen kanssa.

Kuraattori ja psykologi tekevät yksilötyötä, jonka painopiste on nuorten psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien tukemisessa. Työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja voimavarakeskeistä. Kuraattori ja psykologi tekevät tarvittaessa yhteistyötä perheen, lukion henkilökunnan ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Kuraattoriin voit olla yhteydessä muun muassa opiskeluun, kaveri- ja perhesuhteisiin, jaksamiseen sekä elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi voit saada ohjausta taloudellisissa asioissa. Psykologiin voit olla yhteydessä muun muassa oppimiseen- ja opiskeluun, jaksamiseen sekä mielialaan liittyen.

 

Lukion opiskelijahuoltopalveluihin kuuluvat lisäksi terveydenhoitajan palvelut. Katso tarkemmin kohdasta terveydenhuolto.

 

Opiskelijahuolto Laanilan lukiossa

 
Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvästä oppimisesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille, oppilas- ja opiskelijahuollosta vastaaville viranomaisille ja sitä toteutetaan yhdessä kotien kanssa.
 
Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Pääpaino tulisi olla ennaltaehkäisevässä työssä. Opiskelijan olisi tärkeä saada kokea koulu turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saada apua ongelmatilanteissa. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen vahva perusta.
 
Opiskelijahuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa ohjaavat säädökset. Opiskelijahuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.
 
 

Koulupsykologi

Minna Kovala-Viita 

puh 040 632 6096

 

Koulukuraattori

Riitta Rönkä

puh 044 703 9674

(koululla ma, ti ja ke klo 12 saakka)

Opinto-ohjaajat

Hanne-Marika Anttila

puh 044 703 9303

hanne-marika.anttila@eduouka.fi

 

Nina Heikkinen

puh 050 367 2692

nina.heikkinen@eduouka.fi

Terveydenhoitaja

Aila Lausmaa

puh 044 703 4623

aila.lausmaa@pohde.fi