Kouluterveydenhuolto

Koulunkäynti on lapselle työtä, jonka vuoksi hän tarvitsee onnistuakseen aikuisen tukea ja ohjausta. Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. 1. ja 5. -luokan tapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin, ja myös oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan. Opettajan palaute on osa laajaa terveystarkastusta, palautteen antamiseen pyydetään huoltajan suostumus. 

Terveydenhoitaja Tiia Hokajärvi p.040-8445080 on koululla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin. Puhelinaika ke-to klo 8.30- 9.00, voit ottaa yhteyttä myös wilman kautta. Päivystysaika, jolloin oppilaat voivat tulla ilman ajanvarausta, on ke-to klo 12-12.30. Muina aikoina terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia.

Oppilaan sairastuessa koulupäivän aikana, opettaja ohjaa hänet tarvittaessa kotiin. Vanhat vammat, vapaa-ajan tapaturmat sekä hoitoa vaativat sairaudet, hoidetaan omalla terveysasemalla.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa ensisijaisesti tilanteessa läsnäoleva koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Asiasta ilmoitetaan kotiin ja oppilaan jatkohoito tapahtuu kotona tai tarvittaessa hyvinvointikeskuksessa. Oppilaat ovat vakuutettuja tapaturman varalta koulupäivän aikana ja koulumatkoilla. Koulutapaturman sattuessa täytetään tapaturmailmoitus.

Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys, sairaus tai varautumista vaativa allergia, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Ruoka-aineallergiat/rajoitteet ilmoitetaan myös opettajalle.

Hoitolomatodistuksen alle 10-vuotiaan koululaisen hoidosta saat soittamalla puhelintunnilla (ke-to), tarvittaessa voit jättää soittopyynnön. Mikäli et saa terveydenhoitajaan yhteyttä, voit pyytää todistuksen neuvolan puhelinpalvelusta p. 08 558 44356. Todistusta ei voi kirjoittaa jälkikäteen.

 

Kouluterveydenhuolto muistuttaa, että sairaana ei saa tulla kouluun, vaikka olisi vain lieviä flunssaoireita. Koronaepäilyyn liittyvät toimintaohjeet löytyvät Oukan sivuilta: https://www.ouka.fi/korona.