Oppilaskunta

Jokainen Lintulammen koulun oppilas kuuluu oppilaskuntaan ja jokaisella oppilaalla on aktiivinen rooli tässä kouluyhteisössä. Meidän koulussa oppilaiden äänitorvena toimii oppilaskunnan hallitus, joka valitaan aina demokraattisin vaalein syyslukukauden alussa. 2.-6.lk valitaan vuosittain kaksi luottamusoppilasta eli oppilaskunnan hallituksen jäsentä hoitamaan oppilaiden asioita ja tekemään Lintulammen koulusta entistäkin tasa-arvoisempaa koulua. 

Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa harjoitellaan demokratiaa monella eri tavalla. Meille voidaan tuoda päätettäväksi oppilaita koskevia asioita tai hallituksen jäsenet voivat valmistella esitykset, joista tehdään päätös myöhemmin. Oppilaskunnan hallitus voi olla myös mukana järjestämässä koko koululle tapahtumia lukuvuoden aikana tai välittämässä koulumme kuulumisia välitunneilta tai luokista. 

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti pari kertaa kuussa. Kokousaikamme on tiistaisin klo 10.15-10.30. Kokoontumisissa harjoittelemme puheenvuorojen pitämistä, kuuntelemista, esiintymistä, vastuunkantoa sekä kokouskäytäntöjä. Kokousta johtaa puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitää sihteeri. On tärkeää, että mahdollisimman moni saa näistä rooleista kokemuksen lukuvuoden aikana. Aikuiset voivat toimia näissä rooleissa kiireellisissä kokouksissa.