Opiskelu

Koulumme toimii SKY-pedagogiikan mukaisesti. 

S= STEAM-pedagogiikka

Keskitymme STEAM:ssa ongelmanratkaisukeskeiseen pedagogiikkaan. Jokaiselle vuosiluokalle on määriteltynä STEAM:n mukaiset tavoitteet ja pedagogiset oppisisällöt opetussuunnitelmasta. STEAM-sisältöjä opiskellaan omassa luokassa luokanopettajan johdolla ja käsityöoppiaineen lomassa aineenopettajan johdolla. 

K= kestävä kehitys

Pedagogiikkamme perustuu kestävään kehitykseen. Ajattelumalli oppisisällöistä ongelmanratkaisukeskeisyydellä on kestävä. Lisäksi oppisisällöissä materiaalivalinnoissa ja työtavoissa huomioidaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden edellytykset. 

Y=Yrittäjyyskasvatus

Koulussamme opiskellaan yrittäjämäisellä asenteella. Asioita kokeillaan rohkeasti ja ratkaisuja pulmiin etsitään yhteistyössä. Lintulammen koulun viidesluokkalaiset opiskelevat vuosittain Pikku yrittäjät -materiaalin sisältöineen toisena valinnaisena aineena. Jokaisella vuosiluokalla käydään lukuvuoden aikana läpi Nuori yrittäjyys -järjestön tarjoamia yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja. Lisäksi organisoimme opetusta mahdollisuuksien mukaan ulkoluokkatoiminnalla. Lintulampi sijaitsee Lintulammen monimuotoisen luonnon ja upeiden liikkumismahdollisuuksien ympäröimänä.