Oppimisen tuki

Kasvatustyö, oppimisen tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä huomioidaan kaikkien oppilaiden tarpeet,edellytykset ja vahvuudet. Oppilaiden tukeminen perustuu opetussuunnitelman mukaiseen kolmiportaiseen tuen maliin. Oppilaat  opiskelevat yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Oppilaan tuen tarve ja tuen toteutus suunnitellaan aina yksilöllisesti oppilaan ja huoltajien kanssa. 

Opiskeluhuolto

Kouluterveydenhuolto

Koulukuraattori

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Erityisopetus