Arviointi

Koulussamme noudatamme Oulun kaupungin arvioinnin periaatteet ja käytäntöjä.  

Arviointi muodostuu useista osa-alueista.  Siihen kuuluvat vapaamuotoiset suulliset ja kirjalliset palautteet, arviointikeskustelut, erilliset näytöt tiedoista ja taidoista, oppilaskokeet, testit sekä lukuvuoden aikana annettavat todistukset. Oppilasarvioinnin periaatteista ja toteuttamisesta tiedotetaan huoltajia lukuvuositiedotteessa.

Lue lisää Oulun kaupungin arvioinnin periaatteista tästä.