Järjestyssäännöt

Oulun koulun järjestyssäännöt 2023 - 2024

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet  (Perusopetuslaki § 35, 36)

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

4. Järjestyssääntöjen rikkominen