Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien.

Muutoksia oppiaineissa

Uusi opetussuunnitelma tuo lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Yhteiskuntaopin opiskelu alkaa jo 4. luokalla ja jatkuu 5. luokalta alkavan historian rinnalla peruskoulun päättövaiheeseen. Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena 6. luokan loppuun.

Käsityön opiskelussa tapahtuu muutoksia. Kaikki oppilaat opiskelevat yhteistä käsityöoppiainetta koko perusopetuksen ajan. Aikaisemmasta poiketen oppilas ei valitse missään perusopetuksen vaiheessa erikoistumista tiettyyn käsityön alaan. 

Uudessa opetussuunnitelmassa kielenopetuksen painopiste siirtyy alemmille luokille. Oulussa ensimmäinen vieras kieli, A1-kieli, aloittetaan 1. luokalla.  Oppilas valitsee kielen koulunsa tarjoamista kielivaihtoehdoista. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti toisen kotimaisen kielen (B1) eli ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla.

Uusi opetussuunnitelma