Painotukset

STEAM

Lintulammen koulussa opiskelee noin 300 oppilasta vuosiluokilla 1–6. Koulumme pedagogiikassa on jo vuosikymmeniä painotettu käden taitoja. Liityimme Oulun STEAM-koulujen verkostoon vuonna 2019. Sitä ennen koulullamme on opittu STEAM-sisältöjä teknologiakasvatuksen nimen alla.

Toimintamme perustana ovat erilaiset luokanopettajien ohjaamat ongelmanratkaisutehtävät, joiden ratkaisemisen tueksi olemme hankkineet sekä itse suunnittelemiamme että markkinoilla tarjolla olevia tarvikepaketteja.

Ongelmanratkaisutehtävien keskeisiä aihealueita ovat toistaiseksi olleet sähköteknologia ja elektroniikka sekä mekaniikan statiikka ja dynamiikka. Mekaniikka ja elektroniikka yhdistyvät myös robotiikkakerhon toiminnassa sekä teknologian valinnaiskurssin työskentelyssä.

Olemme lisänneet oppisisältöön vuoden 2022 aikana ilmaa painavamman lentämisen. Toiminta on aloitettu lennokkikerhossa, jossa rakennamme erilaisia lennokkiharrastajien keskuudessa tunnettuja kumimoottorilennokkimalleja. Oppilaita pyritään ohjaamaan myös RC-lennokkiharrastuksen pariin.

Lintulammen koulurakennuksen peruskorjauksen yhteydessä kehitämme STEAM-oppimisen tiloja. Pääaulassa oppilaat voivat tehdä itsenäisiä ongelmanratkaisutehtäviä sekä suunnitella ja tulostaa produktejaan vinyylileikkureilla ja 3D-tulostimilla. Työvälineiden avulla tapahtuva rakentaminen ja lasertyöstö tehdään teknisen työn tiloissa.

Pidemmän aikavälin tavoitteena meillä on yhdistää STEAM-kokonaisuudeksi teknologiakasvatus, yrittäjyyskasvatus ja kestävä kehitys.