Erityinen tuki

Lukion erityisopetuksesta vahvistusta 

 

Pedagogisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa opiskelijaa niin, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Tukea voi saada opiskelija, joka on jäänyt tilapäisesti opinnoissaan jälkeen tai jonka edellytykset opiskella ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden takia. Tuen piiriin kuuluvat myös psyykkistä tai sosiaalista tukea tarvitsevat opiskelijat. 

Opiskelijalla voi olla lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä oppimisen ongelmia, joita voidaan ratkoa erityisjärjestelyillä oppimistilanteissa ja kokeissa. 

 

Pedagogisen tuen suunnitelma 

Lukio-opiskelijalle voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma, jolla hän todentaa tarpeensa saada erityisjärjestelyjä. Suunnitelmaan kirjataan, miten tuen tarve voidaan ottaa huomioon oppitunneilla, koetilanteissa ja arvioinnissa. Opiskelija sopii kunkin jakson alussa opettajan kanssa käytännön järjestelyistä. 

Pedagogisen tuen suunnitelman laadintaan osallistuvat erityisopettaja ja opiskelija ja myös ala-ikäisten opiskelijoiden huoltaja. Jos opintovaikeuksien syyt liittyvät elämäntilanteeseen, opiskelija tekee erityisen tuen suunnitelman koulupsykologin tai koulukuraattorin kanssa.

 

Erityisopettaja 

Opiskelija voi selvitellä erityisopettajan kanssa oppimiseensa liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia. Ohjauksen yhteydessä erityisopettaja voi myös arvioida mahdollista lukivaikeutta. Tavoitteena on vahvistaa nuoren myönteistä kuvaa itsestään opiskelijana. 

Erityisopettaja ei anna tukiopetusta oppiaineiden sisältöihin liittyvissä asioissa, mutta hän voi ohjata opiskelijaa esimerkiksi sopivien opiskelutapojen ja oman opiskelutyylin löytämisessä ja auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa. 

Erityisopettaja kartoittaa lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaitoja. Hän laatii tarvittaessa lukilausunnon ylioppilastutkintoa varten. 

Opiskelija voi keskustella tarpeestaan erityisopetukseen aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kanssa. Erityisopettajaan voi ottaa myös suoraan yhteyttä. 

 

 

 

Erityisopettaja Jouko Lindberg. 

Puhelin 050 382 7350.

Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

Kuraattori Sari Musta-White

p. 0406326939

sari.musta-white@pohde.fi

Kuraattorin tavoittaa myös Wilma-viestillä

 

Psykologi Sari Husa

p. 0406105875

sari.husa@pohde.fi

Psykologin tavoittaa myös Wilma-viestillä