Koulun esittely

Madetojan musiikkilukio on yksi Suomen kolmestatoista musiikin erityistehtävän saaneesta lukiosta. Musiikkilukio antaa saman yleissivistyksen kuin maamme yleislukiot ja mahdollistaa samalla opiskelijoiden tavoitteellisen musiikin opiskelun ja harrastamisen. Madetojan musiikkilukion välittömässä läheisyydessä sijaitsee Oulun musiikkikeskus, jossa toimivat Oulu Sinfonia ja Oulun konservatorio.

Suomen pohjoisin musiikkilukio on yli 300 opiskelijan innostava yhteisö, jonka opiskelijat ovat eri puolelta Suomea. Lukiossamme opiskelijoita kannustetaan ja rohkaistaan osallistumaan erilaisiin koulun tapahtumiin, joissa he saavat kokea tekemisen ja onnistumisen iloa. Näin opiskelijan yhteisölliset kokemukset koulusta pitkäjänteisen ja tavoitteellisen työnteon paikkana luovat tärkeän arvoperustan jatko-opinnoille ja elämälle. Madetojan musiikkilukion ylioppilaat hakeutuvatkin aktiivisesti jatko-opintoihin ja sijoittuvat niihin valtakunnallisesti mitattuna erinomaisesti.

Koulu tekee yhteistyötä ja on vuorovaikutuksessa eri oppilaitosten, kulttuuri-instituutioiden ja korkeakoulujen kanssa sekä yleissivistävissä että musiikin opinnoissa. Kansainvälisten yhteyksien luomista pidetään tärkeänä. Madetojan musiikkilukio toimii Pohjankartanon monitoimitalossa.